Memy internetowe vs. prawo autorskie

Memy internetowe (memes, ang.) to jedna ze współczesnych i bardzo popularnych form twórczości internetowej. Te obrazkowe dzieła pojawiają się w sieci komentując bieżące, ważne wydarzenia

Więcej

Zrozumieć własność intelektualną

Własność intelektualna (Intellectual Property, IP) dotyczy nas każdego dnia. Podstawowa świadomość i zrozumienie jej istoty jest ważne dla nas wszystkich – konsumentów, studentów, inżynierów, badaczy,

Więcej

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe są prawem o charakterze majątkowym. Dotyczą więc dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu. Ich istotą jest przyznanie twórcy lub posiadaczowi prawa,

Więcej

Autorskie prawa osobiste

Prawa osobiste to ważna kategoria praw autorskich. Przepisy dotyczące autorskich praw osobistych zostały uregulowane w rozdziale 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W

Więcej

Ochrona wzoru przemysłowego

Żyjemy i pracujemy w otoczeniu przedmiotów.Niektóre wywołują zainteresowanie, inne, nie zyskują uznania. Co daje dobry design i czy jego ochrona jest potrzebna? Wygląd zewnętrzny, określany

Więcej

Z rodziną (znaków), najlepiej w rejestrze

Istotną kwestią z punktu widzenia klienta, jest to, czy warto budować duże portfolio znaków towarowych? Jednym z argumentów przemawiających za, jest możliwość stworzenia tzw. „rodziny”

Więcej