Cennik - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Cennik

Home | Cennik
Usługa Cena netto
Rejestracja znaku towarowego w Polsce w I-III klasach towarowych (koszty Kancelarii) 720 zł
Cena rejestracji każdej następnej klasy powyżej III klas towarowych (koszty Kancelarii) 120 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w Polsce 350 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w UE 450 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w WIPO (1 kraj poza UE – standard) 600 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w Polsce 850 zł
Zgłoszenie znaku unijnego (koszty Kancelarii) 1450 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w UE 1300 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w WIPO (1 kraj spoza UE – standard) 2000 zł
Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Polsce (koszty Kancelarii) 1067 zł 
Zastrzeżenie wzoru wspólnotowego w UE (koszty Kancelarii) 1350 zł
Badanie stanu techniki (standard) 6000 zł 
Zgłoszenie wynalazku w Polsce (koszty Kancelarii) 5800 zł
Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT (koszty Kancelarii) 12500 zł
Postępowanie polubowne dotyczące znaku towarowego, wzoru przemysłowego  2000 zł
Konsultacja telefoniczna do 15 minut 0,00zł
Konsultacja – spotkanie off line lub on line  250 zł / h
Pozostałe usługi prawne (sprawy sporne, mediacje, nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, pozostałe postępowania)
– wyceniane są konkretnie na bazie doświadczeń w oparciu o stawkę godzinową na konkretne zapytanie klienta w oparciu o przedłożone dokumenty.
400 zł / h