Rzecznik patentowy cennik- Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznik patentowy – Cennik

Home | Cennik
Usługa Cena netto w PLN
Rejestracja znaku towarowego w Polsce w I-III klasach towarowych (koszty Kancelarii) 1400,00
Cena rejestracji każdej następnej klasy powyżej III klas towarowych (koszty Kancelarii) 144,00
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w Polsce (knock out search) 480,00
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w UE (knock out search) 590,00
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w WIPO (1 kraj poza UE – standard) 720,00
Badanie czystości ochronnej znaku w Polsce 1 020,00
Zgłoszenie znaku unijnego (koszty Kancelarii) 1 740,00
Badanie czystości ochronnej znaku w UE 1 560,00
Badanie czystości ochronnej znaku w WIPO (1 kraj spoza UE – standard) 2 400,00
Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Polsce (koszty Kancelarii) 1 280,40
Zastrzeżenie wzoru wspólnotowego w UE (koszty Kancelarii) 1 620,00
Badanie stanu techniki (standard) 7 200,00
Zgłoszenie wynalazku w Polsce (koszty Kancelarii) 6 960,00
Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT (koszty Kancelarii) 15 000,00
Pierwsza konsultacja Klienta z kancelarią (15 minut) gratis
Konsultacja – spotkanie  online z ekspertem do spraw IP / offline
SZCZEGÓŁY KONSULTACJI
480,00/godz. online

550/ godz. offline

Konsultacja strategia IP 

– spotkanie 2h online z partnerem Kancelarii Poraj

– spotkanie 3 h online z partnerem z Kancelarii Poraj

SZCZEGÓŁY KONSULTACJI

2600,00/2godz

3600/3godz.

Pozostałe usługi prawne (sprawy sporne, mediacje, postępowanie polubowne, nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, pozostałe postępowania)
– wyceniane są konkretnie na bazie doświadczeń w oparciu o stawkę godzinową na konkretne zapytanie klienta w oparciu o przedłożone dokumenty – postępowania w PL
wg ofert