Cennik - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Cennik

Home | Cennik
UsługaCena netto
Rejestracja znaku towarowego w Polsce w I-III klasach towarowych (koszty Kancelarii)720 zł
Cena rejestracji każdej następnej klasy powyżej III klas towarowych (koszty Kancelarii)120 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w Polsce (knock out search)350 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w UE (knock out search)450 zł
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w WIPO (1 kraj poza UE – standard)600 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w Polsce850 zł
Zgłoszenie znaku unijnego (koszty Kancelarii)1450 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w UE1300 zł
Badanie czystości ochronnej znaku w WIPO (1 kraj spoza UE – standard)2000 zł
Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Polsce (koszty Kancelarii)1067 zł 
Zastrzeżenie wzoru wspólnotowego w UE (koszty Kancelarii)1350 zł
Badanie stanu techniki (standard)6000 zł 
Zgłoszenie wynalazku w Polsce (koszty Kancelarii)5800 zł
Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT (koszty Kancelarii)12500 zł
Postępowanie polubowne dotyczące znaku towarowego, wzoru przemysłowego 2000 zł
Konsultacja telefoniczna do 15 minut0,00zł
Konsultacja – spotkanie offline lub online:

325 zł / h
528 zł / h
Pozostałe usługi prawne (sprawy sporne, mediacje, nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, pozostałe postępowania)
– wyceniane są konkretnie na bazie doświadczeń w oparciu o stawkę godzinową na konkretne zapytanie klienta w oparciu o przedłożone dokumenty.
od 400 zł / h