Cennik - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Cennik

Home | Cennik
Usługa Cena netto
Rejestracja znaku towarowego w Polsce w I-III klasach towarowych (koszty Kancelarii) W trakcie zmian
Cena rejestracji każdej następnej klasy powyżej III klas towarowych (koszty Kancelarii) W trakcie zmian
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w Polsce (knock out search) W trakcie zmian
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w UE (knock out search) W trakcie zmian
Weryfikacja wstępna znaku towarowego w WIPO (1 kraj poza UE – standard) W trakcie zmian
Badanie czystości ochronnej znaku w Polsce W trakcie zmian
Zgłoszenie znaku unijnego (koszty Kancelarii) W trakcie zmian
Badanie czystości ochronnej znaku w UE W trakcie zmian
Badanie czystości ochronnej znaku w WIPO (1 kraj spoza UE – standard) W trakcie zmian
Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Polsce (koszty Kancelarii) W trakcie zmian 
Zastrzeżenie wzoru wspólnotowego w UE (koszty Kancelarii) W trakcie zmian
Badanie stanu techniki (standard) W trakcie zmian 
Zgłoszenie wynalazku w Polsce (koszty Kancelarii) W trakcie zmian
Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT (koszty Kancelarii) W trakcie zmian
Postępowanie polubowne dotyczące znaku towarowego, wzoru przemysłowego  W trakcie zmian
Konsultacja telefoniczna do 15 minut 0,00zł
Konsultacja – spotkanie offline lub online:

W trakcie zmian
Pozostałe usługi prawne (sprawy sporne, mediacje, nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, pozostałe postępowania)
– wyceniane są konkretnie na bazie doświadczeń w oparciu o stawkę godzinową na konkretne zapytanie klienta w oparciu o przedłożone dokumenty.
W trakcie zmian