Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediacja pozwala stronom konfliktu znaleźć rozwiązanie konfliktu i zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

Mediacja jest możliwa również w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Korzyści z mediacji:

  • stwarza stronom szansę na szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia
  • pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji, w tym biznesowych
  • umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku i dyskrecji
  • sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową
  • ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdził Sąd poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym

 • Kancelaria PORAJ jest zwolennikiem rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji. Porozumienie mediacyjne pozwala stronom na wyjście z konfliktu z poczuciem zwycięstwa. Żaden wyrok sądowy nie daje stronom takiej satysfakcji, jak ugoda zawarta z pomocą mediatora. W Zespole Kancelarii PORAJ znajdują się fachowo przygotowani mediatorzy, którzy wesprą Państwa w rozwiązaniu sporu.