Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa - Eksperci od Własności Intelektualnej

Naruszenia

Home | Usługi | Naruszenia

W sprawach naruszeń praw naszych klientów szukamy optymalnych dla danej sprawy  rozwiązań rekomendując najlepszą drogę zakończenia sporu. W przypadku naruszeń praw naszych Klientów podejmujemy kroki prawne na drodze postępowania sądowego, zarówno w trybie cywilnym jak i karnym. Jesteśmy uprawnieni do reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Reprezentujemy Klientów również przed Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Nadto oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w sprawach karno-celnych,  w tym podejmujemy działania w sprawach o ochronę na granicy, sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskami o ściganie karne.