Zastrzeżenie, monitoring i rejestracja znaku towarowego. Jak zastrzec nazwę firmy? - Zastrzeganie nazwy logotypu firmy koszt i cena | Kancelaria Poraj

Rejestracja, monitoring i zastrzeżenie znaku towarowego, firmowego oraz logotypu. Jak zastrzec nazwę firmy? Koszty

Home | Usługi | Znaki towarowe

Rejestrujemy znaki towarowe w

Rejestrujemy znaki towarowe od

Zarejestrowaliśmy już

Rejestrujemy znaki towarowe w

154

krajach

Rejestrujemy znaki towarowe od

1988

roku

Zarejestrowaliśmy już

4055

znaków towarowych

154

krajach

1988

roku

4065

znaków

Korzyści z zastrzeżenia znaku towarowego

Ochrona Twojego Biznesu dzięki rejestracji znaku towarowego

Markę, którą tworzysz i promujesz chroń przed nieuczciwą konkurencją. Rejestracja znaku towarowego czyli na przykład zastrzeżenie LOGO Twojej firmy, lub promowanych przez Ciebie znaków towarowych konkretnych produktów, gwarantuje Ci  pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania.

Rejestracja i zastrzeżenie LOGO to prestiż i wiarygodność

Znak towarowy jest twarzą Twojej firmy na rynku i stanowi o Twojej wiarygodności. Oznacza, że identyfikujesz się ze swoją marką i stawiasz na jej rozwój i długowieczność. Inwestycja w zastrzeżenie logo jako znaku towarowego, uwiarygadnia twoje działania a symbol ® przy twoim logo oznacza zarejestrowany, czyli prawnie chroniony znak towarowy.

Rzecznik patentowy to pomoc i wiedza ekspercka

Zaopiekujemy się Twoim znakiem towarowym na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym, egzekwowanie Twoich praw do zarejestrowanego znaku, po jego wycenę. Nasi eksperci wspólnie z Tobą wybiorą zasięg terytorialny ochrony Twoich znaków towarowych, właściwą formę rejestracji znaku oraz klasy towarowe i usługowe.

Korzyści finansowe z  zastrzeżenia znaku towarowego

Prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań.

Etapy rejestracji znaku towarowego

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie znaku towarowym oraz branży, w jakiej działasz. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego znaku towarowego na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych  – koszt takiej usługi na terenie RP to 350 zł*, a na terenie UE 450 zł*. Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących na rynku znaków towarowych, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz zarejestrowanych znaków towarowych. Koszt badań czystości ochronnej znaku towarowego na terenie RP to 850 zł*, natomiast na terenie UE to 1300 zł*.

*podany koszt obejmuje wynagrodzenie Kancelarii netto. Ustalenie szerszego / innego zakresu terytorialnego weryfikacji/badania podlega indywidualnej wycenie na życzenie Klienta.

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku towarowego zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego znaku towarowego – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

Ze względu na wielość podmiotów na rynku i związanej z tym sporej liczbie znaków towarowych – występuje prawdopodobieństwo, że zgłoszenie Twojego znaku będzie przedmiotem postępowania sprzeciwowego. W takim wypadku oczywiście oferujemy doradztwo i pomoc w obronie Twojego znaku w postępowaniach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.**

**Koszt usługi nie jest objęty honorarium zgłoszeniowym i za każdym razem jest ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od konkretnej sprawy.

Gratulacje! Certyfikat ochronny jest Twój! Przez najbliższe 10 lat od dnia zgłoszenia Twoje oznaczenie posiada prawo wyłączne z rejestracji znaku towarowego!

Do zgłoszenia znaku towarowego potrzebne jest

Należy zdecydować, czy znak towarowy, który chcesz zarejestrować ma być chroniony tylko w Polsce, czy na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, lub w innych konkretnych krajach poza UE, w tym ostatnim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią

Aby zlecić nam rejestrację znaku towarowego (e-mail/faks/poczta tradycyjna): wystarczy krótkie zdanie, np. „niniejszym zlecamy całokształt działań (z badaniami/bez badań) związanych z zastrzeżeniem w UPRP (lub EUIPO) znaku towarowego „X”, zakres ochrony znaku: wskazać towary/usługi dla których mamy uzyskać ochronę przez rejestrację znaku towarowego”

Znak towarowy można zarejestrować w różnych formach, na przykład jako słowny znak towarowy lub grafikę znaku – (znak towarowy słowno-graficzny lub graficzny): najlepiej przesłać grafikę w formacie JPG dobrej jakości (około 1 Mb), z zapisem koloru w formacie RGB. Prosimy o nazwanie użytych w grafice kolorów (czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, złoty, zielony, niebieski, fioletowy, biały, szary, srebrny, brązowy) a w razie potrzeby należy określić ich szczegółowe parametry (odcienie)w jednym z dostępnych systemów (NCS, RAL, RGB, CMYK).

Pełnomocnictwo (oryginał i skan w JPG lub PDF) – po uzgodnieniu procedury(PL, UE) i ostatecznego kształtu zgłaszanego znaku towarowego (znak słowny, słowno-graficzny, graficzny) zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną.

Prosimy o wskazanie numerów NIP i REGON (lub NIP i PESEL) zgłaszającego znak towarowy do rejestracji (celem uniknięcia błędów w podaniu prosimy o skan KRS /wypisu z ewidencji: chodzi o nazwę i adres Zgłaszającego, oraz o osoby upoważnione do reprezentowania Zgłaszającego).

Przy rejestracji znaku towarowego kluczowy jest wybór właściwych towarów i usług dla których zastrzegamy znak (czym się zajmuje firma której znak Państwo zgłaszają, ewentualnie czym będzie się zajmować w przyszłości); Znak towarowy służy do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy, dlatego należy określić,dla jakich konkretnie towarów i usług ten znak zastrzegamy. Znaki towarowe są zastrzegane tylko dla tych klas towarowych, które wskażemy we wniosku. Jeżeli nie zacznie się używać zarejestrowanego znaku w którejś ze zgłoszonych klas, to po upływie 5 lat może on zostać wygaszony, a będzie ważny tylko w kontekście tych towarów i usług, które faktycznie są nim oznaczane.

Rejestracja znaku towarowego koszt

Procedura rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP, PL) trwa ok. 6-12 miesięcy (po udzieleniu ochrony, trwa ona od dnia zgłoszenia, czyli od momentu złożenia dokumentacji znaku w UPRP, czyli jakby wstecz).

A. Opłaty Urzędowe: (Urząd Patentowy RP)

 • za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej (płatne w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania potwierdzenia z UPRP o przyjęciu zgłoszenia): 400PLN  (zgłoszenie elektroniczne) + 120PLN za każdą następną klasę.
 • za pierwszy 10-letni okres ochrony (płatne w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania decyzji warunkowej z UPRP): 400PLN za każdą z klas (jest to jednorazowa opłata za 10 lat);
 • opłata publikacyjna za publikację informacji o zarejestrowaniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP: 90PLN (płatne w ciągu ok. 1 roku od daty zgłoszenia znaku).

B. Opłaty Kancelaryjne: (Kancelaria Poraj)

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego: 864PLN (w tym opłaty skarbowe i przekazywanie pism urzędu) + 144PLN netto za każdą klasę towarową lub usługową powyżej trzech;
 • droga korespondencji – poczta elektroniczna (w cenie);
 • w przypadku wniesienia sprzeciwów i postępowania spornego – opłata jest uzależniona od stopnia trudności sprawy (do uzgodnienia).

Procedura rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, UE) trwa ok. 1 roku (w przypadku postępowania spornego czas może się wydłużyć również do 3-5 lat)

A. Opłaty EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)

 • za zgłoszenie znaku towarowego (płatne w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia) – 850 € (zgłoszenie elektroniczne w jednej klasie) + 50 € za drugą klasę + 150 € za każdą kolejną klasę powyżej dwóch.

 

B. Opłaty Kancelaryjne (Kancelaria Poraj)

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie sprawy 1740PLN netto (w tym przyjęcie pełnomocnictwa i przekazywanie pism urzędu) + 144PLN netto za każdą klasę powyżej trzech za znak;
 • droga korespondencji – poczta elektroniczna (w cenie);
 • w przypadku wniesienia sprzeciwów i postępowania spornego – opłata jest uzależniona od stopnia trudności sprawy (do uzgodnienia).

Wysokość opłaty jest zależna od krajów oraz obranej procedury:

 • bezpośrednie zgłaszanie przez rzeczników rodzimych,
 • rozszerzanie ochrony polskiego znaku,
 • rozszerzanie ochrony unijnego znaku.
ZNAK TOWAROWY terytorium PL
ZNAK TOWAROWY terytorium całej UE
URZĄD:

Zgłoszenie: 400PLN za jedną klasę + 120PLN za każdą kolejną klasę (płatne w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia).
Opłata po decyzji UPRP za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony: 400PLN za każdą klasę, opłata publikacyjna 90PLN. (Płatne w ciągu ok. 1 roku od daty zgłoszenia).

URZĄD:

Zgłoszenie i rejestracja na okres pierwszych 10 lat to koszt 850€ do jednej klasy + 50€ za drugą klasę + 150€ za każdą następną. (Płatne w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia).

KANCELARIA:

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku – 864PLN netto (w tym opłaty skarbowe i przekazywanie pism Urzędu) + 144PLN netto za każdą klasę powyżej trzech.

KANCELARIA:

opracowanie  dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku: 1740PLN netto (w tym przekazywanie pism/decyzji/postanowień EUIPO drogą elektroniczną) + 120PLN netto za każdą klasę powyżej trzech.

Badania czystości ochronnej:

 • tryb standardowy – od 5 dni roboczych, rodzaj – zwykłe: znaki polskie, unijne, międzynarodowe ze wskazaniem Polski, do trzech klas – 1020PLN netto + 144PLN netto za każdą dodatkową klasę powyżej trzech.

 

Badania czystości ochronnej:

tryb standardowy – od 5 dni roboczych, rodzaj – optymalne: znaki polskie, unijne, wstępne, podstawowe badanie w urzędach narodowych UE, do trzech klas) – 1560PLN netto  + 144PLN zł netto za każdą dodatkową klasę powyżej trzech.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

Bez badań: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat

= 2794PLN + częściowo VAT

Z badaniami: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat

= 3814PLN + częściowo VAT

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

Bez badań: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat

= po przeliczeniu na złotówki ok. 6500 PLN +  częściowo VAT

Z badaniami: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat

= po przeliczeniu na złotówki ok. 7800PLN + częściowo VAT

Ochrona znaku jest ważna przez 10 lat, ale co 10 lat może być przedłużana na kolejne 10. Ochrona znaku jest ważna przez 10 lat, ale co 10 lat może być przedłużana na kolejne 10.
Procedura rejestracji trwa ok. 6-12 miesięcy w przypadku braku sprzeciwów.

• system sprzeciwów (podczas procedury zgłaszania ekspert nie bada zgłaszanego znaku, a zainteresowane firmy zgłaszają swoje zastrzeżenia).

• powiązanie z konkretnymi towarami / usługami.

Procedura rejestracji trwa ok. 4-12 miesięcy w przypadku braku sprzeciwów.

• system sprzeciwów (podczas procedury zgłaszania ekspert nie bada zgłaszanego znaku, a zainteresowane firmy zgłaszają swoje zastrzeżenia).

• powiązanie z konkretnymi towarami / usługami.

Każdy znak towarowy jest zgłaszany oddzielnie. Każdy znak towarowy jest zgłaszany oddzielnie.
Kryterium oceny kolizji: w przypadku sporów podobieństwo pomiędzy poszczególnymi znakami oceniane jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Kryterium oceny kolizji: w przypadku sporów podobieństwo pomiędzy poszczególnymi znakami oceniane jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej

Fundusz MŚP (SME Fund) – Bony własności intelektualnej
Fundusz MŚP (SME Fund) – Bony własności intelektualnej

SME Fund to program dotacji mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z siedzibą w UE w ochronie ich praw własności intelektualnej. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej…

Dźwiękowe znaki towarowe
Dźwiękowe znaki towarowe

Znaki dźwiękowe należą do niekonwencjonalnych znaków towarowych i tak jak wszystkie znaki towarowe muszą mieć zdolność odróżniającą. Często nie jesteśmy świadomi ile otacza nas dźwięków, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi.…

Sztuczna inteligencja, prawo autorskie i New York Times
Sztuczna inteligencja, prawo autorskie i New York Times

Dawno w dziedzinie praw autorskich nie było takiego poruszenia, jak w ciągu ostatnich miesięcy. Jaki jest powód tej sytuacji?  Nic innego jak sztuczna inteligencja, a szczególnie sprawa, o której piszemy…

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk lub zapach.

Znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą na rynku konkretny produkt, dlatego logo powinno być charakterystyczne i jedyne.

Na wygląd logo z pewnością ma wpływ branża, w którą wpisuje się produkt czy usługa oferowana przez firmę.

Jaki znak może zostać zarejestrowany?

Aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany, znak towarowy musi posiadać cechy charakterystyczne i zgodne z prawem:

 

 • Charakter odróżniający: zdolność znaku do rozróżnienia produktów lub usług, dla których wymagana jest rejestracja. Znaku nie można mylić z innymi, wcześniej istniejącymi znakami, stosowanymi do odróżniania produktów lub usług, identycznych lub podobnych do tych, dla których złożono wniosek o rejestrację.
 • Zgodność z prawem: znaki, które są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i moralnością, a także znaki, które mogłyby służyć do oszustwa, a w każdym razie te, których użycie stanowiłoby naruszenie innych wyłącznych praw osób trzecich, nie mogą stanowić przedmiotu rejestracji jako znaki towarowe.

 

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 129, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;

6) zostało zgłoszone w złej wierze;

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13) stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;

14) w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, taki znak towarowy zawiera element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, gdyż Urząd Patentowy uzna go, za wprowadzający odbiorców w błąd;

15) zawierają element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, a który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy RP wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego;

16) są identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym;

Oznaczenia określone w punktach 2, 3 oraz 4, mogą nabyć, poprzez ich intensywne używanie na rynku, tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Dzięki nabyciu, przed datą jego zgłoszenia do Urzędu, wtórnej zdolności odróżniające, znak, który pierwotnie był jej pozbawiony, może zostać zarejestrowany. 

Katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego zawarty jest w art. 132pwp. Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić znak:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego

znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Po co rejestrować znak?

 • Rejestracja znaku daje narzędzia prawne do ochrony marki, którą tworzysz i promujesz.
 • Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z niego, a tym samym możliwość zakazu używania go przez osoby trzecie w odniesieniu do tych samych lub podobnych produktów / usług, jeśli takie użycie może wprowadzić w błąd konsumentów.
 • Marka jest niezwykle bezpośrednią i wyrazistą metodą komunikacji i odgrywa zasadniczą rolę w warunkowaniu wyborów konsumentów.
 • Znak towarowy stanowi niematerialne prawo własności, które wpływa na wartość firmy. prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań

Kto może zarejestrować znak?

Znak towarowy może zarejestrować każda firma, stowarzyszenie, osoba, która chce inwestować w rozpoznawalność swojej marki.

 

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Komu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy? Czy prawo ochronne na znak towarowy może przysługiwać więcej niż jednemu uprawnionemu?

 

Prawo ochronne na znak towarowy z zasady przysługuje uprawnionemu (zgłaszającemu lub innej osobie, która nabyła od niego prawo do znaku towarowego). 

 

W zależności od rodzaju znaku i charakteru podmiotów uprawnionych możemy wyróżnić:

– indywidualny znak towarowy

– wspólne prawo ochronne

– wspólny znak towarowy 

– wspólny znak towarowy gwarancyjny.

 

Indywidualny znak towarowy przysługuje tylko jednemu uprawnionemu, zapewniając używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na którego rzecz znak towarowy został zarejestrowany

 

Wspólne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez tych przedsiębiorców, który należy dołączyć do podania.

Wspólny znak towarowy na gruncie aktualnych przepisów jest przeznaczony do używania przez organizację posiadającą osobowość prawną, która została powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców oraz przedsiębiorców w niej zrzeszonych. 

Kontakt

uladzimir cybulka rzecznik patentowy

Uladzimir Cybulka

Rzecznik patentowy nr wpisu w Urzędzie Patentowym RP 3424
Zadzwoń: +48 606 765 582
Napisz: ucybulka@poraj.com

Zastrzeżenie znaku towarowego i firmowego

Znak towarowy to element wizerunku każdej firmy. Jak zastrzec nazwę firmy?

To fundament strategii przemysłowej i handlowej przedsiębiorstwa. W rozumieniu własności przemysłowej rolą znaku towarowego jest zagwarantowanie rozpoznawalności produktu i/lub usługi oraz możliwość odróżnienia go od produktów czy usług konkurencji.

Ponadto, znak towarowy może być zaliczany do aktywów firmy, a więc dzięki wycenie znaku towarowego możliwa jest jego sprzedaż, licencja, dzierżawa, oraz zastaw. Ochrona znaku towarowego nie tylko zapewnia przedsiębiorcy monopol, ale zabezpiecza go finansowo.

Znaki towarowe to cenny zasób każdego przedsiębiorstwa. Rejestracja może dotyczyć również nazwy firmy. Zastrzeżenie logo firmy to częsta praktyka wśród przedsiębiorców. Zastrzeżenie nazwy firmy, podobnie jak zarejestrowanie znaku towarowego, to skuteczna obrona przed naśladowcami.

Ochrona znaków towarowych – zastrzeżenie nazwy firmy i logo

Udzieleniem prawa ochronnego zajmuje się Urząd Patentowy RP. Przedsiębiorca ma możliwość dokonania samodzielnego zgłoszenia, po uprzednim upewnieniu się, że wybrana nazwa jest dostępna i nie narusza praw wcześniej zarejestrowanych znaków. Zgłoszenie znaku towarowego oraz zastrzeżenie znaku firmowego może odbywać się także za pośrednictwem kancelarii rzecznika patentowego.

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać rozszerzone na poziom europejski lub międzynarodowy. Zastrzeżenie znaku towarowego odbywa się wtedy za pośrednictwem urzędów europejskich i międzynarodowych.

Rejestracja znaków towarowych to nasza pasja od 30 lat.