Znaki
Towarowe
Zastrzeż swoje logo
Wzory
przemysłowe
Ochroń swój design
Wynalazki
Patenty
Zbadaj stan techniki
Prawo
Autorskie
Zadbaj o swoje prawa

Doświadczenie

Nasza kancelaria
funkcjonuje na rynku już 
od 1991 roku.

Podejście

Rozumiemy, że każda
sprawa jest inna i do każdej
podchodzimy indywidualnie.

Sukces

Możemy poszczycić się
tysiącami zakończonych
sukcesem spraw.

Współpraca

Doradza rzecznik patentowy
radca prawny, pracujemy
w interdyscyplinarnych
zespołach

Nasza Kancelaria

Kancelaria Prawno -Patentowa PORAJ została złożona w 1991 roku przez rzecznika patentowego Jerzego Chrzanowskiego, który w przemianach zachodzących w latach dziewięćdziesiątych w Polsce i na świecie dostrzegł zbliżające się zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Prowadzimy sprawy na całym świecie

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących zgłaszania i utrzymania ochrony znaków towarowych zarówno na terenie Polski i UE, jak i w wielu innych krajach świata.

blog

Ochrona znaku towarowego na nowych terytoriach

Rezultatem zasady terytorializmu praw własności przemysłowej jest z jednej strony ochrona przed roszczeniami podmiotów, które równolegle używają tego samego lub podobnego oznaczenia na innym terytorium ochrony, a drugiej jednak – zasada ta utrudnia prowadzenie działalności  w skali międzynarodowej.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do naszego biura w Poznaniu, możesz także skontaktować się telefonicznie lub mailowo.