Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa - Eksperci od Własności Intelektualnej

Badania

Home | Usługi | Badania

Badania

Home | Usługi | Badania

Badania patentowe

 

Badania są prowadzone w odniesieniu do różnych terytoriów od Polski, poprzez Unię Europejską aż po cały świat. Badania prowadzimy w oparciu o paletę różnorodnych baz od urzędowych po prywatne.  Prowadzimy badania podmiotowe i mieszane, dopasowując zakres badań do celu i potrzeby klienta.

Oprócz standardowych badań: jak badania stanu techniki dla poszczególnych rozwiązań (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe), zdolności ochronnej znaków towarowych (w tym porównywania wybranych znaków wcześniejszych ze zgłaszanym i szans na rejestrację) w Polsce, Unii, na świecie. Opiniujemy potencjalne naruszenia produktów czy rozwiązań na tle wcześniejszych cudzych praw.

Kancelaria PORAJ oferuje również zaawansowane badanie możliwości wystąpienia kolizji znaków towarowych na terytorium większości państw europejskich, przeszukiwanie Internetu lub publikacji w celu znalezienia potencjalnych naruszeń znaków towarowych lub wyszukiwanie dowodów używania znaków towarowych na potrzeby postępowań spornych, badania kolizji znaków towarowych z nazwami przedsiębiorstw i innymi oznaczeniami itp.