Jak wycenić wartość marki? Wycena marki - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Wycena, szacowanie i audyt praw. Jak wycenić wartość marki?

Home | Usługi | Wycena i audyt praw

Wycena i audyt praw

Home | Usługi | Wycena i audyt praw

Jak wycenić wartość marki?

W zależności od zmian orzecznictwa czy przepisów a także rynku, czy branży doradzamy w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej firmy lub też poszczególnych produktów czy usług. Zmiany przepisów czy zachowań rynkowych wymuszają konieczność aktualizacji dopasowania ochrony do Państwa działań. Przeprowadzamy również wyceny znaków towarowych, due diligence firm, opracowanie strategii rozwoju marki, kreowanie polityki innowacyjnej, przygotowujemy wzory dokumentów oraz procedur, szkolimy pracowników oraz kadrę zarządzającą firm.
Rekomendujemy audyt prawidłowości używania już zarejestrowanych znaków towarowych, ze względu na fakt, iż tylko prawo prawidłowo używane jest faktycznie egzekwowane.

Profesjonalne wyceny różnych rodzajów aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej – od lat przygotowaliśmy ich kilkadziesiąt.

 

Wycena i szacowanie wartości marki / Due diligence /
Strategie rozwoju

 

Wyceny prowadzą profesjonalne i doświadczone zespoły składające się z rzecznika patentowego, prawnika i analityka finansowego.  Wyceniamy  prawa, jak i określamy np. wysokość opłat licencyjnych.

Opracowana przez zespół ekspertów wycena stanowi oficjalny dokument i może być przedłożona każdej instytucji upoważnionej do jej analizy, np. przed urzędem skarbowym, bankiem czy wykorzystana do potrzeb przekształceń, rozliczeń itp..  W praktyce do wyceny praw najczęściej stosowane są dochodowe metody wyceny.

Z charakteru wartości niematerialnych i prawnych wynika, iż często są one nie tylko oddzielnym bytem ekonomicznym, lecz tworzą one tzw. portfolio praw i mają one często znaczący wpływ na wartość wycenianego np. znaku towarowego czy patentu. Stąd wyceny prowadzi się często w odniesieniu do danej grupy (rodziny) praw.

Prowadzimy również  wszechstronne analizy prawidłowego używania znaków towarowych,  strategii dot. ochrony i procedur  praw własności intelektualnej, prawidłowości regulacji wewnętrznych w tym zakresie itd. Analizy te opracowujemy w celach wewnętrznych, jako przygotowanie do przekształceń lub innych procesów, a wnioski w nich zawarte oparte są nie tylko na doświadczeniu Kancelarii lecz również na aktualnie analizowanym orzecznictwie.