Herb PORAJ - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Herb PORAJ

Home | Kancelaria | Herb PORAJ

Herb PORAJ

Home | Kancelaria | Herb PORAJ
Imię herbu Poraj, jako markę kancelarii, wybrał, nawiązując do tradycji rodzinnych, Mecenas Jerzy Chrzanowski.

Pochodzi ona od starosłowiańskiego imienia Poraj co znaczy “uporaj się, dojdź do ładu”.

Jest to pięciopłatkowa srebrna róża, na czerwonym polu, w klejnocie, czyli na zwieńczeniu hełmu, umieszczone jest samo godło.

Herb ten jest jednym z najstarszych w Polsce, pochodzi z przełomu X wieku i XI wieku. Nazwę tradycja wywodzi od Poraja, syna księcia czeskiego Sławnika i brata świętego Wojciecha, protoplasty tego rodu w Polsce. Miał on przybyć wraz z orszakiem Dąbrówki i osiąść w Wielkopolsce.
„Wszyscy się na to zgadzają, że ten herb z Czech do Polski przyszedł z Porajem, rodzonym bratem św. Wojciecha, biskupa i męczennika, gdy ten Dąbrówkę z innymi panami czeskimi Mieczysławowi, monarsze polskiemu, odprowadziwszy i w tych krajach upodobawszy sobie, tu osiadł (w Wielkopolsce) i godne potomstwo zostawił. Pierwszych zaś początków tego herbu, skąd i komu nadany, trudno zgadnąć.

Według legend herbowych synowie Sławnika mieli w herbie róże, każdy w innym kolorze, byli oni protoplastami pięciu rodów, czterech czeskich i jednego polskiego ze srebrną różą w herbie.

Wśród znanych postaci historycznych, pieczętujących się herbem Poraj są: kronikarz i biskup krakowski Wincenty Kadłubek; sygnatariusz aktu lokacyjnego Poznania, biskup i historyk Bogufał II oraz poeta Adam Mickiewicz.