Umowy o przeniesienie praw do LOGOTYPU

Dlaczego proponujemy osobną umowę dotyczącą logotypu, a nie traktujemy go tak, jak każdego innego projektu graficznego?

Przez ponad 30 lat w naszej kancelarii spotkaliśmy się z setkami przypadków przedsiębiorców, którzy nie posiadali majątkowych praw autorskich do projektu logo swojej firmy, mimo, że zlecili wykonanie projektu, za niego zapłacili i w dobrej wierze go używali. Taka sytuacja jest wynikiem albo braku umowy przenoszącej prawa (sama faktura nie wystarcza) lub zawarcie umowy, ale bez skutecznych postanowień, ze względu na niepoprawne, bądź niepełne postanowienia umowne.

Właściwie skonstruowana umowa jest niezbędna do skutecznego przeniesienia praw oraz umożliwienia przedsiębiorcy pełnego korzystania z własnego logo.

Spośród wielu różnych usług, które oferujemy, umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich do logo jest jedną z najistotniejszych. Poświęcamy jej szczególnie dużo uwagi, bo ponad trzydziestoletnie doświadczenie pokazało nam, że bywa szczególnie kłopotliwa dla klientów. Skorzystanie z wadliwego wzoru umowy o dzieło może zaowocować problemami nawet po wielu latach, więc lepiej mieć pewność, że został on przygotowany w sposób rzetelny i zabezpieczający poprawne przeniesienie majątkowych praw do dzieła.

Często brak właściwej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych pozostaje niezauważony, aż do momentu, kiedy firma chce wprowadzić jakieś zmiany w logo i okazuje się, że grafik się na nie nie zgadza lub wymaga dodatkowego wynagrodzenia za każdą modyfikację projektu. Oczywiście ma do tego pełne prawo, jeśli w umowie przedsiębiorca nie zastrzegł sobie prawa do modyfikacji utworu.

Drugi, często dużo poważniejszy problem to prawo do zarejestrowania logotypu jako znaku towarowego. Nie udziela się bowiem prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (art. 1321 pwp).

Więc przedsiębiorca przed rejestracją znaku musi zadbać o to, aby pełne majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na niego lub na jego firmę.

O co należy zadbać przy umowie przeniesienia praw autorskich?

Promowanie wizerunku przedsiębiorstwa nie może obyć się bez zastosowania logo. Jest ono rodzajem wzoru graficznego, który przejawia szczególną wartość dla każdej frimy. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich powinna być z tego względu przygotowana przez prawników, by zniwelować szanse na to, że wadliwe zapisy zadziałają w przyszłości na niekorzyść. Najważniejsze jest, by móc korzystać ze wzoru projektu w sposób dowolny.

Postanowienia umowne muszą umożliwiać przedsiębiorstwu swobodne rozporządzanie logo, a także ingerowanie w jego projekt. Poprawnie skonstruowana umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich powinna prowadzić do tego, by autor wzoru graficznego zobowiązał się do niewykonania czynności przysługujących mu jako autorowi dzieła. Należy poruszyć w niej również takie kwestie jak na przykład ewentualne modyfikacje projektu.

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich a realia

Bardzo często mierzymy się w naszej kancelarii z sytuacjami, w których przedsiębiorcy dowiadywali się, że nie posiadali majątkowych praw autorskich do własnego logo. Taki stan rzeczy nie wynikał z ich złej woli: swego czasu zlecili grafikowi przygotowanie odpowiedniego projektu, a następnie zapłacili uczciwą cenę za efekt jego pracy. Dzieło zostało jednak przekazane firmie w sposób wadliwy, co zaowocowało na przykład tym, że autor nie zgodził się na modyfikacje lub zażądał dodatkowego wynagrodzenia, np. w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo potrzebowało okolicznościowej, świątecznej wersji logo.

Bywa również tak, że graficy z premedytacją starają się dążyć do podpisania wadliwej umowy o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, ponieważ liczą na dodatkowy zarobek. Autor wzoru graficznego ma potężny argument w garści, jeśli wskutek niedopatrzenia lub źle skonstruowanych zapisów zachował przysługujące mu przywileje. Przy rejestracji znaku towarowego może wtedy na przykład zażądać sowitej opłaty, a w razie odmowy zablokować proces rejestracji.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych a prawa osobiste

Twórca dzieła dysponuje w Polsce niezbywalnymi przywilejami wynikającymi ze statusu autora – należy w takiej sytuacji zadbać o postanowienia umowne, w których świadomie zobowiąże się on do nieegzekwowania ich w przyszłości. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo jest z tego względu specyficznym rodzajem porozumienia między autorem wzoru graficznego a przedsiębiorstwem. Twórca ma swoje przywileje, które są mu zagwarantowane i w ramach postanowień można go jedynie zobowiązać do tego, by ich nie wykonywał.

To jeden z wielu niuansów, który należy wziąć pod uwagę przy redagowaniu dokumentu takiego jak umowa o przeniesienie praw autorskich. Wzór dla osoby fizycznej lub prawnej, który oferujemy w naszej kancelarii, może zabezpieczyć przywileje klienta i umożliwić mu dowolne rozporządzanie logo.