Przygotowujemy i prowadzimy  dedykowane jak i otwarte szkolenia  z zakresu ochrony własności intelektualnej zarówno dla zarządów firm, dyrektorów marketingu i strategii rozwoju, działów prawnych, inżynierów czy pracowników naukowych.

Szkolenia

Szkolenia prowadzimy w różnorodnych formach od wykładów poprzez interaktywne warsztaty oparte na materiałach i przykładach danej firmy. 

Nasza poznańska kancelaria patentowa od lat prowadzi liczne szkolenia w Polsce i zagranicą, zarówno dla przedsiębiorców, studentów oraz beneficjentów projektów europejskich. 

Do specyfiki szkoleń dla przedsiębiorców należy ocena konkretnych przypadków, aspekty praktyczne, a także techniczne, organizacyjne  i międzykulturowe.

Szkolenia prowadzimy zarówno u klientów, w naszej kancelarii, jak również dla większych grup w przygotowanych do tego  salach.