Zmienić własność intelektulalna w zysk

Jak zmienić własność intelektualną w zysk?

Czy stworzyłeś, opracowałeś lub wymyśliłeś nazwę, logo, projekt,
nowe rozwiązanie techniczne, oprogramowanie lub pracę artystyczną? Jesteś więc jedyną osobą, która powinna czerpać korzyści z tych innowacji.

Poniższe wskazówki pomogą Tobie efektywnie zarządzać tym cennym kapitałem intelektualnym.

1. Rozważ ochronę swoich innowacji i dzieł jako własności intelektualnej.

Prawa własności przemysłowej, czyli znaki towarowe, patenty i wzory,
a także prawa autorskie zapewniają najlepszą ochronę przed wszelkimi możliwymi nadużyciami.

Decyzja o niezarejestrowaniu patentu, znaku towarowego lub wzoru nie oznacza, że jesteś bezradny wobec fałszerzy. Jeśli nie chcesz formalnie chronić swojej własności intelektualnej, możesz po prostu zachować w tajemnicy wynalazek. Jeśli konkurenci działają nielegalnie, używając skopiowanej wersji Twojego produktu, która wprowadza klientów w błąd, możesz bronić się w sądzie. Z praktyki wiemy jednak, że jest to trudna i kosztowna droga.

2. Chroń swoją własność intelektualną od samego początku.

Uniemożliwi to konkurentom, na przykład, rejestrowanie Twoich pomysłów jako ich własności intelektualnej, a tym samym określi granice Twojej działalności.

Chronić czy nie? Rozważ to pytanie wystarczająco wcześnie. Dopóki nie zdecydujesz się na uzyskanie praw ochronnych, warto zachować swój pomysł w tajemnicy.

Data złożenia wniosku o patent może być decydująca. Niektóre obszary gospodarki, np. technologie, są bardzo konkurencyjne, a nowości pojawiają się na rynku w błyskawicznym tempie. Kto pierwszy ubiega się na przykład o patent na wynalazek, czy rejestruje swój znak towarowy zabezpiecza do niego prawa.

3. Upewnij się, że Twoje produkty lub usługi nie naruszają praw własności intelektualnej innych osób.

W ten sposób możesz uniknąć otrzymania formalnego ostrzeżenia lub wycofania produktu z rynku i konieczności zapłaty odszkodowania.

Inni przedsiębiorcy są również kreatywni i mogą używać znaków towarowych, patentów lub wzorów w celu ochrony swoich wartości niematerialnych. Dlatego, zawsze powinieneś upewnić się, czy twoje innowacje i dzieła nie naruszają własności intelektualnej innych.

Jeśli na przykład jesteś producentem komputerów i umieszczasz na swoim najnowszym produkcie logo ugryzionej gruszki, możesz naruszyć znak towarowy Apple. W rezultacie, możesz otrzymać pisemne ostrzeżenie lub, w najgorszym przypadku, być może będziesz musiał nawet wycofać swój produkt z rynku i zapłacić odszkodowanie.

4. Korzystaj z dostępnych informacji.

Możesz samodzielnie prowadzić poszukiwania i szukać inspiracji w bazach urzędów patentowych na całym świecie, a także monitorować konkurencję. Jeśli chcesz zrobimy to z Tobą lub za Ciebie.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

5. Zamień swoje IP na gotówkę.

Możesz sprzedawać znaki towarowe, patenty, projekty oraz prawa autorskie lub zezwolić innym na ich używanie w zamian za opłatę licencyjną.

Gdy tylko złożysz wniosek lub złożysz wniosek o ochronę, możesz sprzedać, udzielić licencji lub zastawić swoje prawa.
Zalecamy skorzystanie z porady wyspecjalizowanego prawnika do negocjacji i podpisania umów sprzedaży i licencji.

Jeśli posiadasz prawa ochronne, będzie Tobie łatwiej znaleźć inwestorów. Pod pewnymi warunkami tytuł ochronny może również służyć jako zabezpieczenie dla inwestorów.

Ochrona własności intelektualnej nie jest obowiązkowa,
ale od efektywnego zarządzania własnością intelektualną zależy los Twojego biznesu.

Możemy porozmawiać o ochronie Twojej własności intelektualnej.
Zadzwoń do nas: 843 21 00 lub napisz: kancelaria@poraj.com