Zastrzeżony Oscar® - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Zastrzeżony Oscar®

Od momentu powstania w 1929 roku, nagrody Akademii Sztuki i Nauki Filmowej (AMPAS), popularne Oscar ®-y cieszą się niesłabnącym uznaniem i należą do najbardziej cenionych i prestiżowych.

Oskarowa estyma, nie tylko w branży filmowej, wzrastała z biegiem lat, gdyż Oscar ® to nagroda opartą wyłącznie na osiągnięciach artystycznych i technicznych. Niemałą rolę odegrała także dbałość Akademii o zachowanie integralności symbolu Oscara oraz ograniczenie nawiązań do nagrody w promocjach i reklamach.

Na stronach oscars.org znajduje się precyzyjny Regulamin. Jego celem jest ustanowienie kodeksu uczciwej praktyki dla wszystkich form reklamy związanych z coroczną prezentacją Oscarów – jako znaków towarowych i usługowych oraz w przypadku innych zastosowań własności intelektualnej Akademii.

Akademia jest właścicielem praw autorskich statuetki Oscar ® oraz posiada prawa do następujących znaków towarowych i znaków usługowych:

„OSCAR®”
„OSCARS®”
„ACADEMY AWARD®”
„ACADEMY AWARDS®”
„OSCAR NIGHT ®
„AMPAS®”.

Znak usługowy?

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych znak usługowy różni się od znaku towarowego tym, że jest on używany w reklamie usługi, a nie na opakowaniu, ponieważ na ogół nie ma „paczki”, na której można by umieścić znak, co jest praktyką w przypadku znaków towarowych.
Znaki usługowe mają inny standard używania, aby można je było uznać za używanie w handlu, co jest konieczne rejestracji znaku oraz by zapobiec naruszeniom. Usługi nie są zdefiniowane przez konkretny produkt, użycie znaku usługowego na mundurach lub pojazdach usługodawców lub w reklamach jest akceptowane jako użycie w handlu.

Zastrzeżona statuetka

Statuetka “Award of Merit”, powszechnie znana jako “Oscar”, jest własnością chronioną prawem autorskim oraz zastrzeżonym znakiem towarowym (trademark) oraz znakiem usługowym (service mark) Akademii. To ona ma wyłączne prawo do reprodukcji, produkcji, kopiowania, sprzedaży, wyświetlania i publikowania wspomnianej statuetki w dowolnym rozmiarze lub na dowolnym nośniku oraz do rozpowszechniania lub wykorzystywania statuetki lub jej reprodukcji. Tym samym, powielanie, replika, rysunek, fotografia lub inna kopia statuetki Award of Merit nie może być wykonana, ani użyta przez jakiegokolwiek producenta, reklamodawcę, organizację lub osobę, z wyjątkiem przypadków zgodnych z tymi przepisami lub na podstawie wyraźnej pisemnej licencji Akademii.

Naruszenia praw Akademii

Akademia na całym świecie szczegółowo tropi naruszenia swoich znaków.
Jako przykład można podać kampanię reklamową US Postal Service, która zawierała statuetkę Oscara, oraz hasło „Oscarowa jakość usług”. Akademia zagroziła także postępowaniem sądowym przeciwko producentowi samochodów Toyota , producentowi artykułów sportowych Prince i oferującemu rejsy wycieczkowe Royal Carribean. które wykorzystały statuetkę Oscara w reklamach. Każdy przypadek został rozstrzygnięty na korzyść Akademii.

Do naruszeń dochodziło również we Włoszech. Chodzi o OSCAR DEL CALCIO – wydarzenie, które nagradza najlepszych zawodników, trenerów i sędziów podczas sezonu piłkarskiego Serii A. Postępowania toczyły się przed sądem w Wenecji, który oświadczył, że używanie znaku OSCAR DEL CALCIO nie narusza wyłącznych praw AMPAS ze względu na brak podobieństwa między oferowanymi usługami. Następnie sąd apelacyjny uznał, że „oscar” rzeczywiście stał się powszechnym terminem na każdym wydarzeniu lub wystawie. Dlatego wniosek o naruszenie został oddalony. Jeszcze później Sąd Kasacyjny stwierdził, że OSCAR – znak towarowy AMPAS jest ważny, ale tylko w stosunku do branży filmowej.

Podwójna tożsamość

Z pewnością, w przypadku Oscara ® mamy do czynienia z pospoliceniem znaku towarowego. Stał się on powszechny w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, zachowując jednocześnie swój charakter odróżniający w stosunku do innych towarów lub usług. Posiada zatem podwójne znaczenie: z jednej strony jest postrzegany przez ogół społeczeństwa jako nazwa, określająca nagrodę za pierwsze miejsce w turnieju, a z drugiej strony jest nadal uznawany za znak w konkretnej dziedzinie konkursów kinowych, w szczególności identyfikując doroczne nagrody Akademii organizowane przez AMPAS.

Oskar kojarzony jest powszechnie jako nagroda najlepsza z najlepszych. Jest równie ważna, czy przyznawana w przemyśle filmowym, czy podczas ceremonii wręczenia nagród uczestnikom piłkarskiego turnieju lub innego konkursu. Towarzyszące tym wydarzeniom emocje są za każdym razem bezcenne.

Zebrała: Katarzyna Martinek | kmartinek@poraj.com

Źródła:
www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-01-22-ca-23138-story.html
www.quora.com/Is-using-the-Oscar-statuette-as-a-part-of-my-logo-any-copyright-violation-or-something
www.oscars.org