Własność intelektualna i młodzi Europejczycy - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Własność intelektualna i młodzi Europejczycy

87% młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat z wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej deklaruje, że przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawdziło, czy źródło było legalne lub nielegalne podczas uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych lub przy okazji zakupu dóbr fizycznych.
Weryfikacja ta polegała na wyszukiwaniu w Internecie komentarzy lub opinii (58%), sprawdzaniu wiarygodności właściciela witryny (31%) i zadawaniu pytań znajomym (26%) oraz krewnym lub krewnym (19%).

Ponad połowa młodych osób (55%) twierdzi, że jest w stanie zidentyfikować nielegalne źródła treści cyfrowych. Natomiast tylko 39% z nich potrafi zidentyfikować nielegalne źródła dóbr fizycznych.

Korzystanie z treści cyfrowych

51% młodych ludzi twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystało, nie czytało, nie pobierało ani nie przekazywało treści cyfrowych z nielegalnych źródeł, w porównaniu z 40% w 2016 r. z poprzedniego badania przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Badanie ujawnia również spadek odsetka/liczby młodych ludzi, którzy celowo korzystają z nielegalnych źródeł treści cyfrowych: 21% w 2019 r. W porównaniu z 25% w 2016r.
Wśród młodych ludzi, którzy celowo wykorzystują nielegalne źródła w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych, 79% robi to, aby pobierać lub emitować filmy i seriale, a 39% w przypadku muzyki.
Ograniczenie to można powiązać z rosnącą legalną ofertą subskrypcji (usług) oferujących treści cyfrowe. Pomysł subskrypcji płatnej subskrypcji w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych zyskał na popularności: 22% ankietowanych młodych ludzi twierdzi, że jest gotowa zapłacić za takie usługi, jeśli są dostępne, co stanowi wzrost o 9 punktów za w porównaniu do 2016 r.
Jednak ponad połowa młodych ludzi (59%) twierdzi, że główny powód, dla którego celowo korzystają z nielegalnych źródeł, to ich nieodpłatność. Jednak jakość i bezpieczeństwo ofert online jest postrzegane jako tak samo ważne, jak cena przy wyborze treści cyfrowych.

Zakup dóbr fizycznych

Zdecydowana większość młodych Europejczyków (94%) kupiła produkty przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc, od 2016 r. odnotowano wzrost zakupów podrobionych produktów: odsetek ten wzrósł z 22% do 25%, w tym 13% celowo i 12% mimowolnie.
Odzież, akcesoria i obuwie to najczęściej kupowane podrobione produkty przez młodych ludzi w Internecie.
Podobnie jak w przypadku treści cyfrowych, głównymi czynnikami, które młodzi ludzie biorą pod uwagę przy zakupie produktów online, są jakość produktu (62%) i bezpieczeństwo metod płatności (61%).

Co powstrzymuje młodych ludzi przed nielegalnym pobieraniem treści lub kupowaniem podróbek online?

Badanie EUIPO wykazało, że młodzi ludzie zastanawiają się dwa razy, kiedy dostrzegają zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa osobistego, przed użyciem nielegalnych źródeł treści cyfrowych lub zakupem podrobionych produktów. Ryzyko kradzieży danych z ich kart bankowych lub wirusów infekujących ich urządzenia osobiste to główne powody ich wątpliwości.
Młodych coraz bardziej przekonują argumenty „moralne”: ponad połowa uważa, że piractwo i podrobione produkty nie są „fajne”, obawiają się, że „artyści lub twórcy mogą tracić”, a „podrobione produkty szkodzić środowisku”. Ponadto, większa dostępność oryginalnych produktów, złe doświadczenia lub ryzyko sankcji zniechęcają młodych konsumentów do kupowania podrobionych produktów.

Źródło: Raport EUIPO
Foto: Bruce Mars_unsplash