Brexit News - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Brexit News

Sprawa Brexitu – czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur UE, niesie za sobą ogrom skutków zarówno prawnych, jak i ekonomicznych, na które większość z nas – prawników, ekonomistów, jak i przedsiębiorców, nie jest przygotowana. Brak jednolitego stanowiska oraz różne koncepcje związane z formą przeprowadzenia tej skomplikowanej procedury nasilają uczucie niepewności, które towarzyszy ochronie nie tylko przyszłych praw własności intelektualnej, których zakres terytorialny miałby obejmować Wielką Brytanię, ale i toczących się aktualnie postępowań zgłoszeniowych, a także praw ochronnych, które zostały już udzielone w postaci unijnych znaków towarowych. Postaramy się Państwu w kilku zdaniach przybliżyć aktualną sytuację i prawdopodobne scenariusze Brexitu oraz oferujemy pomoc we wszelkich prawnych kwestiach z nim związanych.

Zakres ochrony unijnego znaku towarowego

Z dniem opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, unijne znaki towarowe, nie będą już* jak do tej pory, chronione już prawem unijnym. Brexit będzie więc oznaczał zawężenie ochrony unijnych znaków towarowych do obszaru pozostałych 27 państw członkowskich.

*Kontynuacja praw ochronnych w Wielkiej Brytanii w zakresie przyznanych praw na unijne znaki towarowe (lub zgłoszonych znaków towarowych) istniejących przed dniem opuszczenia przez Wielką Brytanię szeregów UE będzie zależna wyłącznie od warunków ustanowionych wewnętrznie przez prawo brytyjskie.

Trwające postępowania dotyczące stron i pomiędzy nimi

Co wydarzy się z toczącymi się postępowaniami sprzeciwowymi oraz wnioskami o unieważnienie na podstawie wcześniejszych brytyjskich praw?

Z dniem wyjścia ze struktur UE, każdy

  • sprzeciw,

  • wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego,

  • wniosek o unieważnienie wspólnotowego wzoru przemysłowego,

które były oparte wyłącznie na podstawie praw brytyjskich – będą traktowane jak do tej pory i doprowadzane do końca postępowania.

Od dnia opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, każdy sprzeciw czy wniosek o unieważnienie oparty wyłącznie o prawo brytyjskie zostanie odrzucony.

Rejestracje międzynarodowe

Zmieni się również możliwość dokonywania rejestracji międzynarodowych za pośrednictwem systemu madryckiego. Obywatele i osoby prawne mające swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii od tej pory nie będą mogły rozszerzać rejestracji swoich unijnych znaków towarowych poprzez EUIPO.

Warto zaznaczyć również, że od dnia Brexitu każda rejestracja międzynarodowa desygnująca EU jako terytorialny zakres rozszerzanej ochrony będzie ważna jedynie w 27 państwach członkowskich UE i nie będzie miała żadnego wpływu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wpływ ochrony znaków międzynarodowych, dla których wcześniej zostało wyznaczone terytorium EU, będzie zależne jedynie od wewnętrznych postanowień prawa brytyjskiego.

Jakie czekają nas możliwe opcje w związku z przerzuceniem wyboru rozwiązania na władze brytyjskie?

W rzeczywistości nadal nie ma jednej spójnej wizji co do dalszego postępowania i formy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednakże wyklarowały się trzy opcje dotyczące dalszej ochrony dotychczasowych praw na terytorium Wielkiej Brytanii:

Twardy Brexit:
rozwiązanie najbardziej surowe dla właścicieli i zgłaszających swoje prawa. Dotychczasowa ochrona praw wygaśnie dla terytorium Wielkiej Brytanii, a toczące się dotychczas postępowania zgłoszeniowe nie obejmą swoim zakresem terytorialnym wspomnianego obszaru, a jedynie pozostałych 27 państw członkowskich.

Opcja pośrednia „wyboru”:
wyznaczony zostanie okres karencji np. „półroczny” w ciągu którego Uprawnieni/Zgłaszający będą musieli zadeklarować, czy chcą utrzymać dotychczasową ochronę/terytorialny zakres zgłoszenia obejmując Wielką Brytanię rzeczonym prawem. Taka deklaracja może wiązać się z dodatkową opłatą i poskutkuje osobnym wydaniem prawa ochronnego na rzecz Uprawnionego/Zgłaszającego (w wypadku jego udzielenia) – obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

Miękki Brexit:
wszystkie prawa zostaną niejako „automatycznie” utrzymane na terenie Wielkiej Brytanii, a toczące się postępowania, w razie przyznania decyzji o udzieleniu ochrony, obejmą swoim zakresem również Wielką Brytanię.

Opcji i znaków zapytania w kwestii Brexitu pozostaje sporo.
Możemy Państwa zapewnić, iż niezależnie od ostatecznego kształtu i wybranych rozwiązań, Kancelaria PORAJ będzie pozostawała do Państwa dyspozycji zarówno w kwestii konsultacji dotyczących ochrony swoich praw na terenie Wielkiej Brytanii, jak i we wszelkich postępowaniach zgłoszeniowych – tak, aby przyznana Państwu ochrona była możliwie najpełniejsza i sprostała Państwa oczekiwaniom.

Warto przemyśleć potrzeby i plany w kontekście ochrony Państwa interesów w Wielkiej Brytanii i być gotowym bez względu na ustalenia polityczno-prawne.

Autor: Piotr Bączyk