Dofinansowanie UE na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Dofinansowanie UE na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Posiadanie praw ochronnych i możliwość ich udokumentowania to punkt wyjścia. Ochorna poprzez rejestrację dóbr własności intelektulanej to podstawowy instrument – niezwykły monopol dany do dyspozycji przedsiębircom . Zachecamy do rejestracji znaków, wzorów przemysłowych czy wynalazków i skorzystania z funduszu Unii Europejskiej na wpsarcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw celem zabezpieczenia swoich praw.

Po co rejestrować

Badanie pochodzące z raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pt. Zestawienie wyników dla MŚP w zakresie własności intelektualnej na rok 2019 pokazuje, co motywuje właścicieli oraz kadrę zarządzającą firm do podjęcia decyzji o rejestracji praw własności intelektualnej (PWI). Są to: zapobieganie kopiowaniu (59 proc.), zwiększone bezpieczeństwo prawne (58 proc.) i poprawa wizerunku i wartości firmy (36proc). Natomiast, główne skutki rejestracji praw IP, to poprawa reputacji (52 proc.), wzrost obrotów (39 proc.) i możliwość wejścia na nowe rynki (37 proc.). Tylko 1 proc. właścicieli PWI zaobserwowało negatywne skutki, przy czym 53 proc. z nich wskazywało nadmierne wydatki (czas i pieniądze) na rejestrację.

dofinansowanie UE na rejestrację znaku towarowego

Dofinansowanie na rejestracje

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony

w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie. SME Fund (Fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej, realizowana przez EUIPO. Fundusz dla MŚP działa od stycznia 2024 r. do 6 grudnia 2024 r.

Środki europejskie przeznaczone są na:

• 75-proc. zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
• 75-proc. zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
• 50-proc. zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;
• 50-proc. zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym.

Wysokość zwrotu środków

W przypadku znaków towarowych lub wzorów przemysłowych maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi 1500 EUR. Pozostałe wymogi formalne:

1. Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.

2. Zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy.

3. Oświadczenie – pełnomocnictwo dla kancelarii, która ma wesprzeć Państwa firmę.

Jak procedować

Każda firma może samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie w ramach funduszu lub skorzystać ze wsparcia rzecznika patentowego.

Etapy działania kancelarii:

Krok 1: sprawdzanie dokumentacji, przesłanie do EUIPO dokumentów i wniosku o bon;

Krok 2: zgłaszanie znaku towarowego / wzoru przemysłowego / wspólnotowego – z koniecznością zapłaty, przy jednoczesnym wniosku o realizację bonu;

Krok 3: oczekiwanie (około 2-3 tygodni) na zwrot środków, które firma otrzymuje bezpośrednio na konto.

Usługa wsparcia dotycząca bonów z Funduszu MŚP jest z naszej strony przy zgłaszaniu znaków towarowych / wzorów przemysłowych / wspólnotowych zawarta w cenie dokonania zgłoszenia, to znaczy jest nieodpłatna.

Najlepszy czas

Idą święta, z zarazem dla wielu firm punkt kulminacyjny sprzedaży czy tworzenia strategii na nowy, nadchodzący rok. Budujac przewagę konkurencyjną warto skorzystać z instrumentów unikatowego monopolu, który zapewnia przedsiębiorcom prawo własności przemysłowej. Tu obowiązuje zasada: pierwszeństwo ma ten, któ prawo pierwszyt zarejstrował. Nie warto czekać – kto pierwszy, ten lepszy! także po własną ® – kę z dofinansowaniem!

Wielu naszych klientów skorzystało już z dofinansowania.
Potrzebujesz wsparcia i planujesz skorzystać z dofinansowania – to ostatni moment. Zapraszamy do współpracy.

Napisz: kancelaria@poraj.com
Porozmawiajmy: 61 843 21 00

uladzimir cybulka

Uladzimir Cybulka | rzecznik patentowy