Dofinansowanie UE na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Dofinansowanie UE na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Posiadanie praw ochronnych i możliwość ich udokumentowania to punkt wyjścia. Ochorna poprzez rejestrację dóbr własności intelektulanej to podstawowy instrument – niezwykły monopol dany do dyspozycji przedsiębircom . Zachecamy do rejestracji znaków, wzorów przemysłowych czy wynalazków i skorzystania z funduszu Unii Europejskiej na wpsarcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw celem zabezpieczenia swoich praw.

Po co rejestrować

Badanie pochodzące z raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pt. Zestawienie wyników dla MŚP w zakresie własności intelektualnej na rok 2019 pokazuje, co motywuje właścicieli oraz kadrę zarządzającą firm do podjęcia decyzji o rejestracji praw własności intelektualnej (PWI). Są to: zapobieganie kopiowaniu (59 proc.), zwiększone bezpieczeństwo prawne (58 proc.) i poprawa wizerunku i wartości firmy (36proc). Natomiast, główne skutki rejestracji praw IP, to poprawa reputacji (52 proc.), wzrost obrotów (39 proc.) i możliwość wejścia na nowe rynki (37 proc.). Tylko 1 proc. właścicieli PWI zaobserwowało negatywne skutki, przy czym 53 proc. z nich wskazywało nadmierne wydatki (czas i pieniądze) na rejestrację.

dofinansowanie UE na rejestrację znaku towarowego

Dofinansowanie na rejestracje

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony

w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie. SME Fund (Fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej, realizowana przez EUIPO. Fundusz dla MŚP działa od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

Środki europejskie przeznaczone są na:

• 75-proc. zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
• 75-proc. zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
• 50-proc. zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;
• 50-proc. zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym.

Wysokość zwrotu środków

W przypadku znaków towarowych lub wzorów przemysłowych maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi 1500 EUR. Pozostałe wymogi formalne:

1. Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.

2. Zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy.

3. Oświadczenie – pełnomocnictwo dla kancelarii, która ma wesprzeć Państwa firmę.

Jak procedować

Każda firma może samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie w ramach funduszu lub skorzystać ze wsparcia rzecznika patentowego.

Etapy działania kancelarii:

Krok 1: sprawdzanie dokumentacji, przesłanie do EUIPO dokumentów i wniosku o bon;

Krok 2: zgłaszanie znaku towarowego / wzoru przemysłowego / wspólnotowego – z koniecznością zapłaty, przy jednoczesnym wniosku o realizację bonu;

Krok 3: oczekiwanie (około 2-3 tygodni) na zwrot środków, które firma otrzymuje bezpośrednio na konto.

Usługa wsparcia dotycząca bonów z Funduszu MŚP jest z naszej strony przy zgłaszaniu znaków towarowych / wzorów przemysłowych / wspólnotowych zawarta w cenie dokonania zgłoszenia, to znaczy jest nieodpłatna.

Najlepszy czas

Idą święta, z zarazem dla wielu firm punkt kulminacyjny sprzedaży czy tworzenia strategii na nowy, nadchodzący rok. Budujac przewagę konkurencyjną warto skorzystać z instrumentów unikatowego monopolu, który zapewnia przedsiębiorcom prawo własności przemysłowej. Tu obowiązuje zasada: pierwszeństwo ma ten, któ prawo pierwszyt zarejstrował. Nie warto czekać – kto pierwszy, ten lepszy! także po własną ® – kę z dofinansowaniem!

Wielu naszych klientów skorzystało już z dofinansowania.
Potrzebujesz wsparcia i planujesz skorzystać z dofinansowania – to ostatni moment. Zapraszamy do współpracy.

Napisz: kancelaria@poraj.com
Porozmawiajmy: 61 843 21 00

uladzimir cybulka

Uladzimir Cybulka | rzecznik patentowy