Brexit, a prawa własności intelektualnej - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Brexit, a prawa własności intelektualnej

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego OKRESU PRZEJŚCIOWEGO. Trwać on będzie do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić kontynuację relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jak Brexit wpłynie na prawa własności intelektualnej?

Zgodnie z założeniem, podczas obowiązywania okresu przejściowego, Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie jednak z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym.
Wystąpienie z UE nie przekreśli dorobku wypracowanego przez lata w zakresie własności intelektualnej i harmonizacji systemów prawnych UE. Co to oznacza dla znaków towarowych?

Prawa w mocy

Z dniem 1 lutego rozpocznie się okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 roku, w czasie którego Londyn powinien dojść do porozumienia dotyczącego dalszych relacji z UE. Wielka Brytania będzie w tym czasie nadal uczestniczyła we wspólnym rynku i unii celnej. W okresie przejściowym zasady handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią pozostaną niezmienne.

Z dniem 31 stycznia 2020 r. (Exit Day) sytuacja unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów ulegnie zmianie. Wszystkie terminy na podjęcie ewentualnych działań będą rozpoczynały swój bieg od wspomnianej daty wyjścia. Unijnym znakom towarowym oraz wspólnotowym wzorom przemysłowym zarejestrowanym do dnia wyjścia, zostaną automatycznie przyznane prawa ochronne na terenie Wielkiej Brytanii.

Ochrona znaków towarowych będzie obowiązywała w 27 krajach Unii oraz w Wielkiej Brytanii.
Znaki i wzory zostaną automatycznie, bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań ze strony właściciela znaku, skopiowane do baz danych brytyjskiego Urzędu Patentowego. Międzynarodowe rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych, których ochrona została uznana do 31 stycznia 2020 roku, zachowują ochronę na terenie całej Unii oraz Wielkiej Brytanii dzięki automatycznemu przyznaniu praw krajowych przez Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii, co ważne daty pierwszeństwa, zgłoszenia i rejestracji zostaną utrzymane.

Znakom i wzorom zostaną nadane nowe krajowe numery rejestracyjne, chyba, że ich właściciele nie będą zainteresowani utrzymaniem ochrony w Wielkiej Brytanii. Ochrona praw będzie obowiązywać do dnia przedłużenia w UE, natomiast przedłużenia ochrony będą regulowane przez brytyjskie prawo krajowe.

Znaki i wzory w trakcie procedury zgłoszeniowej

Znakom unijnym oraz wzorom wspólnotowym, znajdującym się w fazie zgłoszeniowej do dnia wyjścia, nie zostaną automatycznie przyznane prawa do krajowych zgłoszeń na terenie Wielkiej Brytanii. Aby ubiegać się o uznanie ochrony na terenie UK, zgłaszający będą musieli złożyć odpowiednie wnioski w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia, zachowując przy tym datę pierwszeństwa ze zgłoszenia w EUIPO.

Złożenie stosowanego wniosku umożliwi zachowanie unijnej daty pierwszeństwa zgłoszeniom znaków i wzorów, a postępowanie w sprawie ich rejestracji będzie podlegać krajowej procedurze przed Urzędem Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii. Taka rejestracja związana będzie z koniecznością wnoszenia opłat według brytyjskiego cennika oraz powołaniem zagranicznego pełnomocnika.

Przedłużenie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, których ochrona na terenie Wielkiej Brytanii zostanie uznana, będzie podlegało Urzędowi Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii. W ten sposób właściciel dotychczasowego prawa unijnego, będzie musiał dokonać oddzielnej procedury przedłużenia dla Wielkiej Brytanii po uiszczeniu opłat na konto Urzędu Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii.

Rejestracja nowych znaków i wzorów po Brexicie

Skopiowane do rejestru w Wielkiej Brytanii znaki towarowe, będą podlegały obowiązkowi samodzielnego używania na terenie Zjednoczonego Królestwa dopiero po upływie 5 lat od daty wyjścia z Unii.
Oznacza to, że jeżeli unijny znak towarowy jest już zarejestrowany i podlega obowiązkowi używania w UE i jego właściciel używa tego znaku tylko w części krajów Wspólnoty – np. w Polsce, Włoszech i Danii, to takie używanie będzie honorowane przez Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii, jako używanie na terenie Wielkiej Brytanii (przez pierwsze 5 lat od Exit Day).

Rząd brytyjski zapewnia, że po opuszczeniu Unii, współpraca ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w celu zapewnienia ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Wielkiej Brytanii będzie kontynuowana. Dotyczy to znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarejestrowanych w systemie międzynarodowym dla terytorium Unii Europejskiej.

Plan działania wobec Brexit’u

Wydaje się, że na obecnym etapie negocjacji zagwarantowane są prawa własności właścicieli znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a firmy nie będą musiały ponosić dodatkowych kosztów utrzymania istniejących praw. Ewentualne zmiany powinny śledzić firmy, które prowadzą interesy w Wielkiej Brytanii, dokonać sprawdzenia umów w odniesieniu do terytorium Unii.
Kancelaria Poraj jest gotowa do współpracy dotyczącej weryfikacji oraz ciągłości posiadanych przez Państwa praw własności intelektualnej, a także ich dalszej ochrony na terenie Wielkiej Brytanii.

Źródło:
www.brexit.gov.pl/2020/01/14/umowny-brexit-to-okres-przejsciowy-do-konca-2020-r/
www.ip-blog.pl/brexit-unijnymi-znakami-towarowymi-wzorami-wspolnotowymi/
www.prawonapatent.eu/component/k2/itemlist/tag/brexit

Zebrała: Katarzyna Martinek | kmartinek@poraj.com