Co to jest legal design? - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Każdy ma prawo rozumieć prawo, czyli co to jest legal design

Czy język prawa jest zrozumiały? Jeśli tak, to dla kogo?
Z pewnością nie będą to typowi Pani czy Pan Nowak. Może prawnik lub radca prawny? Zdaje się, że taka sytuacja nie zawsze ma miejsce. W wielu okolicznościach, by prawidłowo zinterpretować konkretne przepisy, postanowienia lub umowy, konieczna jest pomoc osoby o wykształceniu prawniczym, a najlepiej eksperta z danej dziedziny.

Język prawny to język, w którym formułowane jest prawo. To „mowa” przepisów i norm prawnych zawarta w tekstach prawnych – ustawach, rozporządzeniach oraz innych aktach normatywnych. Jest charakterystyczny i często daleki od uniwersalności, a jego sformułowania nie są zrozumiałe dla żadnego z państwa Nowaków. Niestety, podobnie sytuacja wygląda w umowach lub kontraktach, z którymi wszyscy mamy do czynienia na co dzień.

Czy umowy, kontrakty, wyroki, postanowienia stałyby się bardziej zrozumiałe w formie diagramów, rysunków, wykresów zamiast długich arkuszy procedur czy nie mających końca jednolitych tekstów?

Nikt nie powinien nie rozumieć prawa

Dlatego, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz firmy coraz częściej zwracają uwagę na to jak „zaprojektowane” są ich usługi i dokumenty prawne, by były łatwe do odczytania i zrozumiałe oraz służyły rzeczywistej potrzebie. Taką możliwość daje LEGAL DESIGN.

Legal design to ekosystemowe podejście do tworzenia, korzystania i rozumienia prawa. Jego celem jest lepsze zrozumienie kontekstu i potrzeb osób, które wchodzą w interakcje z prawem oraz tworzenie ulepszeń i innowacji w oparciu o tę wiedzę.

Konieczność przeorientowania i poprawy doświadczenia w zakresie pojmowania prawa dotyczy państwa Nowaków – którzy muszą poruszać się po systemie prawnym, chcąc rozwiązać problem lub dochodzić sprawiedliwości. Oraz prawników – sędziego, rzecznika patentowego, urzędnika sądowego, asystenta prawnego – który chcą tworzyć bardziej zrozumiały, użyteczny i przede wszystkim przyjaźniejszy system prawny.

Myślenie legal design

Legal design to zastosowanie w świecie prawa jasnych i przystępnych rozwiązań projektowych (ilustracji, grafik, kolorów, diagramów, map myśli) nakierowanych na odbiorcę. Innymi słowy, to sposób tworzenia usług prawnych, z naciskiem na użyteczność, przydatność i zaangażowanie.

grafika z informacjami na temat legal design

Legal design wprowadza kulturę myślenia projektowego zapraszając projektowanie do świata prawa. W ten sposób wzmacniana zostaje pozycja osób, które wchodzą w interakcje z systemem prawnym i chciałyby podejmować lepsze i mądrzejsze decyzje, w oparciu o dobrze przygotowane informacje.

Prawnicy i projektanci we współpracy

Wiedza prawnika w połączeniu z umiejętnościami projektanta to szansa tworzenia przyjaznych dla użytkownika, angażujących i wysokiej jakości usług prawnych. W procesie legal design liczą się:

grafika na temat etapów pracy nad powstawaniem dokumentu w wersji legal design

Legal design pozwala zwiększyć wiedzę, uprawnienia i podejmowanie strategicznych decyzji przez klienta – czyniąc go mądrzejszym, bardziej kompetentnym i kontrolującym złożoność spraw prawnych i praw, które go dotyczą. Jak również prawnika w lepszym wykonywaniu wykonywaniu swojego zawodu oraz skuteczniejszej obsłudze klientów.
Jego celem jest więc lepsze zrozumienie przez ludzi zasad i systemów oraz zapewnienie im możliwości poruszania się po systemie prawnym w najbardziej strategiczny i inteligentny sposób.

Można powiedzieć, że legal design wspomaga system prawny zarówno „od frontu”, jak i „zaplecza”.

W przypadku frontu – projekt prawny wykorzystuje moc myślenia i procesu projektowania, aby stworzyć lepsze interfejsy i narzędzia, za pomocą których każdy Nowak będzie mógł swobodniej poruszać się po systemie prawnym. W przypadku zaplecza wykorzystuje te same środki do tworzenia bardziej intuicyjnych systemów i reguł.

Legal design to:

Lepsze rozwiązywanie problemów:
perspektywiczne myślenie i kreatywność w tworzeniu rozwiązań kwestii prawnych;

Usługi zorientowane na komunikacji z klientem:
skupienie na kliencie i pozyskiwanie nowych, którzy otrzymają lepszej jakości usługi i informacje przekazane w jasny, atrakcyjny i przekonujący sposób;

Bogatsze doświadczenie prawnicze:
budowanie nowych ścieżek rozwoju i kompetencji zawodowych, opracowywanie nowych sposobów współpracy, ulepszanie procesów podejmowania decyzji oraz budowanie silniejszych społeczności w miejscach pracy;

Nowe produkty i usługi:
generowanie pomysłów jak służyć klientom i opinii publicznej oraz przekształcanie pomysłów w opłacalne i nowe produkty.

Źródło:
https://www.lawbydesign.co/legal-design/