Ochrona wzoru przemysłowego - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Ochrona wzoru przemysłowego

Żyjemy i pracujemy w otoczeniu przedmiotów.
Niektóre wywołują zainteresowanie, inne, nie zyskują uznania. Co daje dobry design i czy jego ochrona jest potrzebna?

Wygląd zewnętrzny, określany jako design, coraz częściej decyduje o losie produktu w takim samym stopniu, co jego właściwości użytkowe. Współczesne wzornictwo przemysłowe łączy szacunek do tradycji, zamiłowanie do innowacji, nowe technologie oraz poszanowanie dla środowiska, dlatego dobry wzór to funkcjonalność, przydatność i niepowtarzalność  w jednym.

Nowoczesny i oryginalny wzór podnosi wartość produktu. Tę modę dostrzegają przedsiębiorcy coraz częściej inwestujący w jakościowe wzornictwo. Design staje się cichym ambasador niejednej marki, dlatego jego ochrona wymaga uwagi i przemyślanej strategii producenta lub projektanta.

Nowy wzór

Zgodnie z definicją (art. 102 ustawy prawo własności przemysłowej) wzorem jest postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
Wzór przemysłowy jest kategorią przeznaczoną do ochrony wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego (z wyłączeniem programów komputerowych). 

Kolejną cechą charakterystyczną wzoru jest jego nowość. Wzór przemysłowy uznaje się za nowy, jeżeli jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie, z zastrzeżeniem, że za identyczny uznaje się również wzór, który różni się jedynie nieistotnymi szczegółami.
Wzór posiada indywidualny charakter, jeżeli ogólne wrażenie wywołane na konsumencie daje mu poczucie nowości i świeżości.

Wyłączność użytkowania

Prawo do wzoru to najprostszy sposób ochrony własnego projektu – jego cech zewnętrznych – i alert dla naśladowców.

Ochronę potwierdza prawo z rejestracji, którego udziela UPRP. Jest to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie naszego kraju.
Oprócz rejestracji krajowej przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację wspólnotową w Europejskim Urzędzie ds.Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), co zapewnia ochronę we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Trzecią możliwością jest rejestracja międzynarodowa w Światowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO).

Osoba uprawniona do wzoru może zakazać wytwarzania, oferowania, eksportu, importu, wprowadzana do obrotu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub jego składowania w tym celu.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w UPRP, podzielonego na pięcioletnie okresy.

Brak ochrony może spowodować wymierne szkody. Bardziej skomplikowane i trudniejsze mogą okazać się działania prawne wobec nieuczciwych konkurentów wprowadzających do obrotu produkty inspirowane.

Wartość dodana

Dobry design może nie tylko wyróżniać firmę na rynku budując jej renomę, ale także być źródłem zysków finansowych, zarówno ze sprzedaży samego wzoru jak i licencji na prawa do wzoru. 

W kancelarii Poraj każdy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie w uzyskaniu prawa do rejestracji wzoru przemysłowego.
Nasze usługi obejmują:

  1. badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
  2. postępowania rejestrowe w trybie krajowym (UPRP), wspólnotowym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO),
  3. monitoring wzorów przemysłowych,
  4. odnawianie praw z rejestracji,
  5. postępowania sporne i sądowe w sprawach naruszeń praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także mediacje i negocjacje,
  6. umowy dotyczące wzorów (licencje, sprzedaż). 

Potrzebujesz konsultacji?

Napisz do nas: kancelaria@poraj.com
Zadzwoń: 61 843 21 00
Lub umów się na spotkanie: KALENDARZ