Archiwum Team - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Anna Cybulka

Współwłaścicielka Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | Prawnik | Rzecznik patentowy | Mediator
Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne.
Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2009-2021, od 2021 członkini Komisji Rewizyjnej PIRP . Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Języki: polski, niemiecki, angielski, rosyjski

Adres email: acybulka@poraj.com

Uladzimir Cybulka

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | Rzecznik patentowy | Mediator
Specjalizacja: Badania czystości ochronnej i patentowej oraz prowadzenie procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.
Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec.
Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.

Adres email: ucybulka@poraj.com

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny | Mediator | Zawodowy pełnomocnik przed EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)
Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarowych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Języki: polski, niemiecki.

Adres email: jgwiazdowska@poraj.com

Roman Szymański

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | Pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

Adres email: rszymanski@poraj.com

Jerzy Lampart

Dr inżynier | polski i europejski rzecznik patentowy

Adres email: kancelaria@poraj.com

Krzysztof Jasiak

Analityk finansowy i inwestycyjny z międzynarodowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst)
Specjalizacja: bankowość inwestycyjna, analiza finansowa.

Adres email: kjasiak@poraj.com