Archiwum Team - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Anna Cybulka

Współwłaścicielka Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | prawnik | rzecznik patentowy | mediator
Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne. Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkini Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Języki: polski, niemiecki, angielski, rosyjski
adres email: cybulka@poraj.com

Uladzimir Cybulka

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | rzecznik patentowy | mediator
Specjalizacja: Badania czystości ochronnej i patentowej oraz prowadzenie procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec.
Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.
adres email: ucybulka@poraj.com

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny | mediator | zawodowy pełnomocnik przed EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)
Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarowych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Języki: polski, niemiecki
adres email: jgwiazdowska@poraj.com

Jagoda Węglewska

Magister prawa | aplikant radcowski | starszy specjalista ds. własności intelektualnej.
Specjalizacja: prawo własności przemysłowej, w szczególności kwestie rejestracji znaków towarowych. Laureatka nagrody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.
Języki: polski, angielski
adres email: jweglewska@poraj.com

Piotr Bączyk

Magister prawa | aplikant radcowski | starszy specjalista ds. własności intelektualnej.
Specjalizacja: postępowania sporne w zakresie znaków towarowych, badania czystości ochronnej i weryfikacje znaków towarowych, walidacje.
Języki: polski, angielski, niemiecki
adres email: pbaczyk@poraj.com

Agnieszka Podłucka

adres email: apodlucka@poraj.com