Archiwum Team - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Anna Cybulka

Współwłaścicielka Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | prawnik | rzecznik patentowy | mediator
Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne.
Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkini Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Języki: polski, niemiecki, angielski, rosyjski

adres email: acybulka@poraj.com

Uladzimir Cybulka

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | rzecznik patentowy | mediator
Specjalizacja: Badania czystości ochronnej i patentowej oraz prowadzenie procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.
Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec.
Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.

adres email: ucybulka@poraj.com

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny | mediator | zawodowy pełnomocnik przed EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)
Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarowych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Języki: polski, niemiecki

adres email: jgwiazdowska@poraj.com

Jagoda Węglewska

Magister prawa | aplikant radcowski | starszy specjalista ds. własności intelektualnej.
Specjalizacja: prawo własności przemysłowej, w szczególności sprawy sporne dotyczące znaków towarowych. Laureatka nagrody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.
Języki: polski, angielski

adres email: jweglewska@poraj.com

Cezary Bolechowski

Aplikant radcowski | absolwent prawa UAM | asystent prawny. 

Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na postępowaniach spornych w zakresie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich.
Laureat 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej IP Challenge 2020 (2020 r.). Finalista VII ogólnopolskiego konkursu z postępowania karnego (2019 r.). Finalista XVI ogólnopolskiego konkursu Eye on Tax (2021 r.).

Języki: polski, angielski, niemiecki

adres email: cbolechowski@poraj.com

Roman Szymański

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

adres email: rszymanski@poraj.com