Uladzimir Cybulka - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Uladzimir Cybulka

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | Rzecznik patentowy | Mediator

Specjalizacja: Badania czystości ochronnej i patentowej oraz prowadzenie procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec.

Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.

Adres email: ucybulka@poraj.com