Anna Cybulka - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Anna Cybulka

Współwłaścicielka Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | Prawnik | Rzecznik patentowy | Mediator

Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne.

Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2009-2021, od 2021 członkini Komisji Rewizyjnej PIRP. Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Języki: polski, niemiecki, angielski, rosyjski

Adres email: acybulka@poraj.com