Roman Szymański - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Roman Szymański

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | Pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

Adres email: rszymanski@poraj.com