Archiwum Team - Strona 2 z 2 - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa
Matthias Barełkowski

Historyk | Tłumacz
Specjalizacja: kwerendy w archiwach i bibliotekach.

Adres email: mbarelkowski@poraj.com

Dariusz Jędraszak

Biegły rzeczoznawca

Adres email: djedraszak@poraj.com

Cezary Bolechowski

Magister prawa | Aplikant radcowski | Asystent prawny 
Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na postępowaniach spornych w zakresie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich.

Adres email: cbolechowski@poraj.com

Katarzyna Martinek

Redaktor | Tłumacz
Języki: polski, francuski, angielski

Adres email: kmartinek@poraj.com

Nataliia Molodeisheva

Specjalista d/s obsługi administracyjnej
Języki: polski, rosyjski, ukraiński, angielski

Adres email: nmolodeisheva@poraj.com

Tatiana Ilman

Tłumacz
Języki: rosyjski, angielski, polski, ukraiński

Adres email: tilman@poraj.com