Prawo autorskie

grafika osób rozmawiających, nad nimi dymki

Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. II

Zaprojektowane logo może być nie tylko chronione jako znak towarowy, ale również bardzo często jest chronione jako utwór prawa autorskiego. Poniżej przedstawiamy uproszczone porównanie praw, z których rekomendujemy korzystać łącznie w odniesieniu do Państwa LOGO, o ile to oczywiście możliwe. Ich kumulacja bowiem w pełni gwarantuje prawa i „spokojny sen”. Najkorzystniejsza strategia z punktu widzenia przedsiębiorcy („właściciela” marki) to: Poprawne… Read More »Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. II

Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. I

Jak uzyskać maksimum praw do logo i chronić je jako znak towarowy? Na co zwrócić uwagę i na czym skoncentrować działania, jeszcze zanim powstanie nasz logotyp? W naszej praktyce często pojawiają się następujące pytania: Czy każde logo, znak towarowy jest utworem? Dlaczego zapłata faktury za wykonanie logo nie jest wystarczająca do nabycia wszelkich praw do logo? Czy prócz zlecenia wykonania… Read More »Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. I

Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

  • by

Sprawozdanie podsumowujące Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej za rok 2018. W raporcie zebrano ustalenia dokonane w ramach badania na temat: rozmiarów zakresu konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej dla gospodarki UE prowadzonego w ostatnich latach przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (…). W… Read More »Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

Ochrona własności intelektualnej

  • by

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA to wytwór pracy twórczej człowieka. W polskim prawie własność intelektualna to wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej – zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt itp. Własność intelektualna jest wynikiem działalności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie artystycznej, naukowej i przemysłowej i podlega ochronie w ramach czterech aktów prawnych. Akty prawne chroniące własność intelektualną:… Read More »Ochrona własności intelektualnej