Wynalazca może chronić wymyślone i wypracowane rozwiązanie techniczne zabezpieczając je patentem.

Proponujemy rozwiązania chroniące wynalazek przed niekontrolowanym powielaniem przez konkurencję:

  • badanie czystości i zdolności patentowej oraz stanu techniki wynalazku

  • zastrzeżenie wynalazku w ramach procedury krajowej, regionalnej lub międzynarodowej

  • doradztwo prawno-patentowe na rzecz przedsiębiorców w zakresie wynalazków

  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie procesu rejestracyjnego do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EPO, WIPO)

  • dozorowanie terminów dotyczących utrzymywania praw ochronnych na wynalazki

  • monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania patentów na wynalazki

  • wycena wynalazków

  • przenoszenie i licencjonowanie wynalazków

  • reprezentowanie przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, Europejską Organizacją Patentową (EPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO/OMPI) w sprawach naruszania oraz wykonywania praw z patentów

  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw z patentów.