Webinarium UPRP - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Webinarium UPRP

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w webinarium z dr. Dariuszem Kuberskim, prokuratorem byłej Prokuratury Generalnej, adiunktem KPSW w Bydgoszczy nt.:

Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej
i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”

W ramach webinarium poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  1. Aspekty intertemporalne Prawa własności przemysłowej  w ujęciu procesowym
    i materialno-prawnym, wynikające z nowelizacji p.w.p.,
  2. Ekstensywne ujęcie definicji znaku towarowego, zmiany w definicji wzoru przemysłowego i ich skutki,
  3. Zakres ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku rejestrowanego w trybie międzynarodowym,
  4. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy,
  5. Ochrona wzoru przemysłowego w prawie autorskim i na gruncie Prawa własności przemysłowej,
  6. Najczęściej występujące błędy w praktyce orzeczniczej stosowania przepisów art. 303 i 305 p.w.p.

Webinarium odbędzie się dnia 20 maja 2020 r. (środa) w godz. 13:00-15:00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Link do wydarzenia

*Przed dołączeniem do spotkania należy o wyciszyć mikrofon i wyłączyć kamerkę na swoim urządzeniu. W trakcie wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań na czacie.