Sklepy

Doradztwo przy wyborze marki dla Twojego sklepu 

Rejestracja znaku chroni Twoją markę przed nieuczciwą konkurencją, gwarantuje pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania.

Badania czystości ochronnej i szans na rejestrację wybranego znaku:

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego znaku na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, aby uniknąć na dalszym etapie postępowań spornych. Podstawowa weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych.

Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących znaków, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz.

Rejestracja znaku towarowego  (marki, logotypu)

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego znaku – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji