Wynalazca - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Wynalazca

Wynalazca

Home | Usługi | Wynalazki i patenty | Wynalazca

Wynalazca

Home | Usługi | Wynalazki i patenty | Wynalazca

Wynalazca może chronić wymyślone i wypracowane rozwiązanie techniczne zabezpieczając je patentem.

Proponujemy rozwiązania chroniące wynalazek przed niekontrolowanym powielaniem przez konkurencję:

  • badanie czystości i zdolności patentowej oraz stanu techniki wynalazku
  • zastrzeżenie wynalazku w ramach procedury krajowej, regionalnej lub międzynarodowej
  • doradztwo prawno-patentowe na rzecz przedsiębiorców w zakresie wynalazków
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie procesu rejestracyjnego do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EPO, WIPO)
  • dozorowanie terminów dotyczących utrzymywania praw ochronnych na wynalazki
  • monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania patentów na wynalazki
  • wycena wynalazków
  • przenoszenie i licencjonowanie wynalazków
  • reprezentowanie przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, Europejską Organizacją Patentową (EPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO/OMPI) w sprawach naruszania oraz wykonywania praw z patentów
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw z patentów.