Usługodawcy - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Usługodawcy

Usługodawcy

Home | Usługi | Znaki towarowe | Usługodawcy

Usługodawcy

Home | Usługi | Znaki towarowe | Usługodawcy
 • Pomoc w prowadzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej
 • Umowy / zapisy zapewniające bezpieczeństwo dla firmy
 • Rejestracje znaków, wzorów, wynalazków
 • Umowy, zestawienia
 • Dozorowanie terminów  uiszczania opłat za własne prawa (inaczej wygasają)
 • Monitoring konkurencji, monitoring branży, produktu
 • Prowadzenie sporów w zakresie własności intelektualnej
 • Ściganie naruszycieli
 • Obrona przed  zarzutami, przed trollami patentowymi, “naciągaczami IP”
 • Szkolenia kadry zarządzającej, menedżerów produktów
 • Sprawdzanie stanu prawnego praw własności intelektualnej osób trzecich, możliwości wprowadzania na rynek ich produktów
 • Opinie porównawcze
 • Badania stanu techniki związane z uzyskiwaniem dotacji
 • Opracowywanie strategii ochrony prawami własności intelektualnej specyficznych usług np. Nauczania, edukacji, rozrywki, stosowania określonej metodyki postępowania itp.
 • Audyty prawidłowego używania znaków usługowych, prawidłowej rejestracji znaku w związku z dzialalnoscią prowadzoną zarówno obecnie jak i w przyszłości

Polecane filmy w tematyce