Uczelnia - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Uczelnia

Uczelnia

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Uczelnia

Uczelnia

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Uczelnia

Stały monitoring rynku i baz urzędów patentowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie umożliwia nam doradztwo, na każdym etapie powstawania wzoru, stwierdzające bądź odrzucające podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych wzorów. Dla Uczelni to gwarancja nienaruszalności praw do cudzego wzoru, a także zabezpieczenie własnych projektów.

Proponujemy współpracę w procesie ochrony prawnej dóbr intelektualnych wytworzonych na Uczelniach:

  • przeprowadzamy badania czystości rejestrowej wzoru przemysłowego
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową oraz przeprowadzamy proces rejestracyjny, aż do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (w Polsce, Europie i na świecie)
  • przeprowadzamy monitoring rejestrów poszczególnych urzędów narodowych pod kątem potencjalnych naruszeń posiadanych praw do wzorów
  • wyceniamy wartość wzoru przemysłowego
  • doradzamy jak przenieść prawa lub licencjonować wzór przemysłowy.