Producent - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Producent

Producent

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Producent

Producent

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Producent

Ochrona wzorów przemysłowych, z punktu widzenia przedsiębiorcy, wymaga szeregu działań prewencyjnych oraz bieżącego monitoringu rynku –
konkurencji i branży.

Proponujemy przedsiębiorcom wsparcie w zakresie:

 • badań czystości rejestrowej wzorów przemysłowych w Polsce

 • opracowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenia procesu rejestracyjnego, aż do uzyskania końcowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • dozorowania terminów dotyczących utrzymania praw z rejestracji wzorów

 • wyceny wartości wzorów przemysłowych

 • przenoszenia i licencjonowania wzorów przemysłowych w ramach stosunku pracy

 • reprezentowania interesów Przedsiębiorców w sprawach naruszania oraz wykonywania praw ze wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym

 • prowadzenia postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw.

Ponadto, korzystając z naszego doświadczenia w prowadzeniu spraw na całym świecie:

 • badamy wzory przemysłowe w wybranych krajach świata, w bazach Urzędów narodowych oraz w zasobach internetowych

 • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową oraz prowadzimy proces rejestracyjny do uzyskania końcowej decyzji rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI)

 • dozorujemy terminy dotyczące utrzymywania praw z rejestracji na wzory przemysłowe na terenie Unii i na świecie

 • prowadzimy monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania praw z rejestracji na wzory przemysłowe

 • reprezentujemy interesy Przedsiębiorców przed XXII Wydziałem Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), EUIPO, WIPO/OMPI.