Producenci - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Producenci

Producenci

Home | Usługi | Znaki towarowe | Producenci

Producenci

Home | Usługi | Znaki towarowe | Producenci
 • Pomoc w prowadzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej 
 • Umowy / zapisy zapewniające bezpieczeństwo dla firmy 
 • Rejestracje znaków, wzorów, wynalazków 
 • Umowy, zestawienia
 • Dozorowanie terminów  uiszczania opłat za własne prawa (inaczej wygasają) 
 • Monitoring konkurencji, monitoring branży, produktu 
 • Prowadzenie sporów w zakresie własności intelektualnej
 • Ściganie naruszycieli 
 • Obrona przed  zarzutami, przed trollami patentowymi, “naciągaczami IP” 
 • Szkolenia kadry zarządzającej, menedżerów produktów
 • Ochrona przed zleceniami osób trzecich  produkcji przedmiotów naruszających cudze prawa własności intelektualnej 
 • Sprawdzanie stanu prawnego praw własności intelektualnej osób trzecich, możliwości produkcji i wprowadzania na rynek ich produktów 
 • Opinie porównawcze 
 • Badania stanu techniki związane z uzyskiwaniem dotacji 

Polecane filmy w tematyce