Importer pośrednik - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Importer pośrednik

Importer pośrednik

Home | Usługi | Wynalazki i patenty | Importer pośrednik

Importer pośrednik

Home | Usługi | Wynalazki i patenty | Importer pośrednik

Dzięki możliwości monitorowania rynku (bazy urzędów, zasoby prywatne, Internet), pomagamy w planowaniu działań biznesowych i wzmocnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności przez ograniczenie ryzyka konfliktu z innymi podmiotami oraz ochronę własnych praw:

  • doradzamy jak chronić wzory przemysłowe w Polsce oraz reagować na naruszenia

  • pomagamy w zagadnieniach dotyczących praw własności intelektualnej w związku z importem towarów

  • wykonujemy badania stanu prawnego i zakresu ochrony importowanych wzorów przemysłowych.