Działy prawne - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Działy prawne

Działy prawne

Home | Usługi | Działy prawne

Działy prawne

Home | Usługi | Działy prawne
  • Pomoc w prowadzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej 
  • Umowy / zapisy zapewniające bezpieczeństwo dla firmy 
  • Rejestracje znaków, wzorów, wynalazków 
  • Umowy, zestawienia,
  • Dozorowanie terminów  uiszczania opłat za własne prawa (inaczej wygasają) 
  • Monitoring konkurencji, monitoring branży, produktu 
  • Prowadzenie sporów w zakresie IP 
  • Ściganie naruszycieli 
  • Obrona przed  zarzutami, przed trollami patentowymi, “naciągaczami IP” 
  • Szkolenia kadry zarządzającej, menedżerów produktów

Polecane filmy w tematyce