Agencje reklamowe - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Agencje reklamowe

Agencje reklamowe

Home | Usługi | Znaki towarowe | Agencje reklamowe

Agencje reklamowe

Home | Usługi | Znaki towarowe | Agencje reklamowe

Szybkie weryfikacje czystości nazw, logo, znaków graficznych itp.

Sprawdzamy dostępność Twojego znaku na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, które mają podobne znaki, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Podstawowa weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych,

Pełne badania weryfikujące wybraną nazwę / markę, prawa podmiotów trzecich np. Do logotypów, sloganów, praw własności intelektualnej.

Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących na rynku znaków, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz.

Rejestracje znaków towarowych w PL, UE i na Świecie

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Na bieżąco będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

Rejestracje wzorów (design) w PL, UE, na Świecie

Zaopiekujemy się Twoim wzorem na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację, egzekwowanie Twoich praw aż po ich wycenę.
Monitorujemy rynku pod kątem potencjalnych naruszeń, kontrolujemy terminy i prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym.

Umowy przenoszące prawa np. z grafikami, informatykami, fotografami

Przygotujemy odpowiednie umowy zabezpieczające Twoje prawa, na przykład przeniesienia pełnych autorskich praw majątkowych do zaprojektowanego dla Ciebie logotypu itp.

Opinie porównawcze oceniające kolizyjność produktów, logotypów itd.

Prowadzimy również wszechstronne analizy prawidłowego używania znaków towarowych, strategii dot. ochrony i procedur praw własności intelektualnej, prawidłowości regulacji wewnętrznych w tym zakresie itd. Analizy te opracowujemy w celach wewnętrznych, jako przygotowanie do przekształceń lub innych procesów, a wnioski w nich zawarte oparte są nie tylko na doświadczeniu Kancelarii lecz również na aktualnie analizowanym orzecznictwie.

Opinie dotyczące możliwości wykorzystywania i sposobu np. Ilustracji, nazwisk, sloganów …….. Itd.

Polecane filmy w tematyce