Działy prawne - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Działy prawne

Działy prawne

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Działy prawne

Działy prawne

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Działy prawne

Pomoc w prowadzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej dla wzorów przemysłowych

  • Umowy / zapisy zapewniające bezpieczeństwo dla firmy
  • Rejestracje wzorów przemysłowych
  • Dozorowanie terminów uiszczania opłat za posiadane prawa (inaczej wygasają)
  • Monitoring konkurencji | branży | produktu
  • Prowadzenie sporów w zakresie IP
  • Ściganie naruszycieli
  • Szkolenia kadry zarządzającej, menedżerów produktów z zagadnień praw własności intelektualnej.