Dział marketingu - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Dział marketingu

Dział marketingu

Home | Sklep z umowami | Dział marketingu

Szybkie weryfikacje czystości nazw, logo, znaków graficznych itp.

Sprawdzamy dostępność Twojego znaku na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, które mają podobne znaki, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Podstawowa weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych,

Pełne badania

weryfikujące wybraną nazwę / markę, prawa podmiotów trzecich np. Do logotypów, sloganów, praw własności intelektualnej.  

Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących na rynku znaków, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz.

Rejestracje znaków towarowych w PL, UE  i na Świecie 

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Na bieżąco będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

Rejestracje wzorów (design)  w PL, UE, na Świecie

Zaopiekujemy się Twoim wzorem na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację, egzekwowanie Twoich praw aż po ich wycenę

Monitorujemy rynku pod kątem potencjalnych naruszeń, kontrolujemy terminy i prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym.

Umowy Prawa Autorskiego

 Umowy przenoszące prawa z grafikami, informatykami, fotografami 

Przygotujemy odpowiednie umowy zabezpieczające Twoje prawa, na przykład Przeniesienia pełnych autorskich praw majątkowych do zaprojektowanego dla Ciebie logotypu itp

Przygotowywanie porozumień, umów, oświadczeń dotyczących poprawnego nabycia praw, udzielania i pozyskiwania licencji, zgód itp.

Opinie

Opinie porównawcze oceniające kolizyjność produktów, logotypów itd. 

Opinie dotyczące możliwości wykorzystywania i sposobu np. ilustracji, nazwisk, sloganów itp. 

Opinie dotyczące używania znaków we wzajemnych kombinacjach oraz dopuszczalnego zakresu wykorzystania cudzych praw.

Audyty i Badania

Audyty poprawnego używania własnych  znaków towarowych 

Badania dotyczące działań podmiotów trzecich np. konkurencji 

Pomoc merytoryczna

Pomoc dotycząca zbierania materiałów marketingowych dotyczących postrzegania marki, charakteru renomowanego, stopnia rozpoznawalności marki itp.