Doradcy pozyskujący fundusze - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Doradcy pozyskujący fundusze

Doradcy pozyskujący fundusze

Home | Usługi | Wynalazki i patenty | Doradcy pozyskujący fundusze

Doradcy pozyskujący fundusze

Home | Usługi | Wynalazki i patenty | Doradcy pozyskujący fundusze

Proponujemy współpracę polegającą na ochronie wynalazków, których wdrożenie ma podlegać dofinansowaniu w projektach badawczo-rozwojowych ze środków UE.

W tym celu:

  • wykonujemy badania zdolności oraz czystości patentowej
  • przeprowadzamy badania stanu techniki, a także zakresu ochrony wynalazku
  • opracowujemy dokumentację zgłoszeniową oraz dozorujemy proces rejestracyjny do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EPO, WIPO lub za pośrednictwem rzeczników rodzimych w konkretnych Państwach).