Designer - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Designer

Designer

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Designer

Designer

Home | Usługi | Wzory przemysłowe | Designer

Design wymaga od Twórcy zdecydowanych działań chroniących własny, oryginalny wzór przed kradzieżą. Ochrona wzoru to istotny element strategii biznesowej.

Niezależnie od postaci wzoru zaopiekujemy się nim na wszystkich etapach:

wykonamy badania czystości rejestrowej wzoru przemysłowego
opracujemy dokumentację zgłoszeniową oraz przeprowadzimy proces rejestracyjny, aż do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (w Polsce, Europie i na świecie)
przeprowadzimy monitoring rejestrów poszczególnych urzędów narodowych pod kątem potencjalnych naruszeń praw do wzorów
wycenimy wartość wzoru przemysłowego
doradzimy jak przenieść prawa lub licencjonować wzór przemysłowy w ramach stosunku pracy.

Reprezentujemy interesy Klientów w sprawach naruszania oraz wykonywania praw ze wzorów przemysłowych przed:

  • Urzędem Patentowym RP (UPRP),
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA),
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
  • sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
  • Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów,
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
  • Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI).

Prowadzimy również postępowania cywilne i karne dotyczących naruszeń praw do wzorów przemysłowych.