Działy marketingu - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Działy marketingu

Działy marketingu

Home | Usługi | Znaki towarowe | Działy marketingu

Działy marketingu

Home | Usługi | Znaki towarowe | Działy marketingu

Szybkie weryfikacje czystości nazw, logo, znaków graficznych itp.

Sprawdzamy dostępność Twojego znaku na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, które mają podobne znaki, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Podstawowa weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych,

Pełne badania

weryfikujące wybraną nazwę / markę, prawa podmiotów trzecich np. Do logotypów, sloganów, praw własności intelektualnej.

Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących na rynku znaków, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz.

Rejestracje znaków towarowych w PL, UE i na Świecie

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Na bieżąco będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

Umowy Prawa Autorskiego

Umowy przenoszące prawa z grafikami, informatykami, fotografami

Przygotujemy odpowiednie umowy zabezpieczające Twoje prawa, na przykład Przeniesienia pełnych autorskich praw majątkowych do zaprojektowanego dla Ciebie logotypu itp

Przygotowywanie porozumień, umów, oświadczeń dotyczących poprawnego nabycia praw, udzielania i pozyskiwania licencji, zgód itp.

Opinie

Opinie porównawcze oceniające kolizyjność produktów, logotypów itd.

Opinie dotyczące możliwości wykorzystywania i sposobu np. ilustracji, nazwisk, sloganów itp.

Opinie dotyczące używania znaków we wzajemnych kombinacjach oraz dopuszczalnego zakresu wykorzystania cudzych praw.

Audyty i Badania

Audyty poprawnego używania własnych znaków towarowych

Badania dotyczące działań podmiotów trzecich np. konkurencji

Pomoc merytoryczna

Pomoc dotycząca zbierania materiałów marketingowych dotyczących postrzegania marki, charakteru renomowanego, stopnia rozpoznawalności marki itp.

Polecane filmy w tematyce