Agent importer - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Agent importer

Agent importer

Home | Sklep z umowami | Agent importer

Ochrona wynalazku rozciąga się na terytorium Państw objętych zgłoszeniem. Dzięki możliwości monitorowania rynku, pomagamy w planowaniu działań biznesowych i wzmocnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności przez ograniczenie ryzyka konfliktu z innymi podmiotami oraz ochronę własnych praw:

  • sporządzamy opinie zdolności patentowej wynalazku
  • doradzamy jak chronić wynalazki w Polsce oraz reagować na ich naruszenia
  • pomagamy w zagadnieniach dotyczących praw własności intelektualnej związanych z importem
  • prowadzimy mediacje i negocjacje w sprawach dotyczących wynalazków.