Pośrednicy

  • Sprawdzanie stanu prawnego sprzedawanych, oferowanych a nawet magazynowanych przez siebie towarów/ oznaczeń.
  • Sporządzenie umów, porozumień dotyczących określenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności lub jej wyłączeń. 
  • Opinie dotyczące dopuszczalnego użycia cudzych znaków towarowych przy sprzedaży produktów.