Importerzy

  • Ochrona znaków w Polsce i krajach trzecich 
  • Sprawdzanie statusów praw podmiotów trzecich np. Licencjodawców 
  • Pomoc w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej w związku z importem towarów