Czym jest portfel praw własności intelektualnej? - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Czym jest portfel praw własności intelektualnej?

Portfel praw własności intelektualnej (IP) to zbiór różnorodnych praw IP, które mogą obejmować patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie oraz tajemnice handlowe. Dla większości firm najważniejsze elementy tego portfela to znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawa autorskie.

Dlaczego warto budować portfel praw IP?

Głównym celem tworzenia portfela praw IP jest ochrona zasobów firmy, co zapewnia jej wyłączność, przewagę rynkową i ogranicza konkurencję. Prawa własności intelektualnej dają firmom legalny, choć ograniczony terytorialnie i czasowo, monopol na korzystanie z ich innowacji i kreacji.

Korzyści z posiadania portfela praw IP:

 • Ochrona wyłączności: Zabezpieczenie unikalnych produktów i usług przed kopiowaniem przez konkurencję.
 • Przewaga rynkowa: Możliwość wyróżnienia się na rynku poprzez unikalne znaki towarowe czy wzory przemysłowe.
 • Monopol czasowy: Prawa IP dają firmie czasowy monopol, umożliwiając jej czerpanie korzyści finansowych z innowacji.
 • Ograniczenie konkurencji: Utrudnienie konkurencji dostępu do kluczowych technologii i rozwiązań.

Jak stworzyć portfel praw własności intelektualnej?

Budowa portfela praw IP nie jest procesem jednorazowym – wymaga świadomych i przemyślanych działań. Kluczowym krokiem jest przeprowadzenie mini audytu praw IP w firmie. Odpowiedz sobie na pytanie: „Co jest kluczowym zasobem IP w Twojej firmie?”

Elementy, które mogą być częścią portfela praw własności intelektualnej:

 • Znaki towarowe
 • Nazwy firm i produktów
 • Logotypy i slogany reklamowe
 • Grafiki i domeny internetowe
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Bazy danych
 • Projekty techniczne i wzory przemysłowe
 • Wynalazki (innowacyjne produkty/procesy)
 • Receptury i składy chemiczne
 • Kreacje graficzne i strony internetowe
 • Materiały marketingowe, broszury i katalogi produktów
 • Instrukcje obsługi, artykuły i rysunki techniczne
 • Ilustracje, fotografie, filmy promocyjne, utwory muzyczne i scenariusze reklam
 • Systemy zarządzania jakością oraz know-how i tajemnice handlowe

Dlaczego audyt IP jest ważny?

Regularne aktualizowanie i przeglądanie zasobów IP w firmie jest kluczowe dla jej rozwoju. Świat biznesu i technologii zmienia się dynamicznie, dlatego warto na bieżąco monitorować i zabezpieczać swoje zasoby.

Budowa i utrzymanie portfela praw własności intelektualnej to kluczowy element strategii biznesowej każdej innowacyjnej firmy. Chroniąc swoje zasoby IP, firma nie tylko zyskuje wyłączność i przewagę rynkową, ale także zabezpiecza swoją przyszłość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Regularne audyty i aktualizacje portfela praw IP są niezbędne, aby skutecznie zarządzać zasobami i utrzymać konkurencyjność na rynku.

Pamiętaj, że nawet jeśli przeprowadzałeś audyt IP jakiś czas temu, warto go regularnie aktualizować, bo życie mknie jak szalone!

Jak pisaliśmy w innym artykule do Rzeczpospolitej z dnia 29 lipca 2022 r. i tutaj przywołujemy cel audytu ponownie:
”Audyt IP ma pomóc przedsiębiorcy dobrze zidentyfikować istniejący potencjał praw własności intelektualnej, który stanowić może w efekcie o jego przewadze konkurencyjnej. Poszukuje się zatem dóbr niematerialnych, które powstają w firmie lub mogą powstać, z których korzysta firma. Następnie weryfikuje się zgodność istniejącej lub potencjalnej ochrony z istotą rozwiązania, bada się faktyczne używanie dobra oraz zgodność praw z regulacjami prawnymi, orzecznictwem, i celami przedsiębiorstwa”.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe etapy audytu praw IP:
1. identyfikujemy dobra własności intelektualnej
2. opisujemy prawo i formy jego ochrony
3. wskazujemy, w jaki sposób można uzyskać i wykorzystać własność intelektualną, co można zmienić lub dostosować

Jeżeli zainteresował Cię ten temat, to sprawdź artykuł, który ukazał się Rzeczpospolitej w dodatku „Poradnik Nawigator Prawny”, znajdziesz tam artykuł dotyczący węższego pojęcia, jakim jest portfel patentowy. Tutaj link do artykułu.

Zobacz też usługę IP SCAN z dofinansowaniem Tutaj link do artykułu dot. dotacji.

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, napisz do nas na adres: kancelaria@poraj.com


Co to jest portfel praw własności intelektualnej i dlaczego jest ważny?


okładka artykułu z RP "Jak skutecznie zarządzać portfelem patentowym"