Wzory przemysłowe

Brexit, a prawa własności intelektualnej

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego OKRESU PRZYJŚCIOWEGO. Trwać on będzie do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić kontynuację relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jak Brexit wpłynie na prawa własności intelektualnej? Zgodnie z założeniem, podczas obowiązywania okresu przejściowego, Wielka Brytania nadal… Read More »Brexit, a prawa własności intelektualnej

Design cieszący oko

  • by

Nigdy wcześniej tak wielu z nas nie miało, aż tylu rzeczy co teraz, choć coraz mniejszy robimy z nich użytek. Nie można nie zgodzić się ze słowami dyrektora Design Museum w Londynie – Deyana Sudjica. Nasze szafy, domy i ogrody nie mieszczą kolejnych przedmiotów, którym trudno było oprzeć się i których kupno było źródłem satysfakcji, a nawet dumy. Dlaczego design?… Read More »Design cieszący oko

Brexit News

  • by

Sprawa Brexitu – czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur UE, niesie za sobą ogrom skutków zarówno prawnych, jak i ekonomicznych, na które większość z nas – prawników, ekonomistów, jak i przedsiębiorców, nie jest przygotowana. Brak jednolitego stanowiska oraz różne koncepcje związane z formą przeprowadzenia tej skomplikowanej procedury nasilają uczucie niepewności, które towarzyszy ochronie nie tylko przyszłych praw własności intelektualnej, których… Read More »Brexit News

Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

  • by

Sprawozdanie podsumowujące Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej za rok 2018. W raporcie zebrano ustalenia dokonane w ramach badania na temat: rozmiarów zakresu konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej dla gospodarki UE prowadzonego w ostatnich latach przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (…). W… Read More »Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

Ochrona własności intelektualnej

  • by

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA to wytwór pracy twórczej człowieka. W polskim prawie własność intelektualna to wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej – zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt itp. Własność intelektualna jest wynikiem działalności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie artystycznej, naukowej i przemysłowej i podlega ochronie w ramach czterech aktów prawnych. Akty prawne chroniące własność intelektualną:… Read More »Ochrona własności intelektualnej