Wynalazki

Sztuczna inteligencja, a ochrona własności intelektualnej

  • by

Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja (SI, Artificial Intelligence – ang.) będzie miała przełomowe znaczenie w każdej branży. Jej rola w naszym życiu rośnie. Tak zresztą pozostanie. Przed prawem – tak autorskim, jak i ochroną własności przemysłowej – staje wiele wyzwań. Tymczasem, brak jest, szczególnie w Polsce, stosownych i oczekiwanych uregulowań prawnych z zastosowaniem SI. Problem dotyczy wynalazczości oraz nowych… Read More »Sztuczna inteligencja, a ochrona własności intelektualnej

Piśmiennicze patenty

  • by

Ołówek, najbardziej lubiane pisadło na świecie Myśląc o ołówku przypominamy sobie dzieciństwo i pierwsze chwile tworzenia sympatycznych, choć nieporadnych znaków. Młoda ręka dojrzewając do bardziej skomplikowanych narzędzi – długopis czy pióro – nabierała wprawy i oswajała się z pisaniem z pomocą ołówka. Z biegiem lat pisanie ołówkiem kojarzyło się z przyjemnością i komfortem, a nawet tęsknotą za dziecięcymi, pierwszymi doświadczeniami.… Read More »Piśmiennicze patenty

Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

  • by

Sprawozdanie podsumowujące Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej za rok 2018. W raporcie zebrano ustalenia dokonane w ramach badania na temat: rozmiarów zakresu konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej dla gospodarki UE prowadzonego w ostatnich latach przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (…). W… Read More »Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

Ochrona własności intelektualnej

  • by

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA to wytwór pracy twórczej człowieka. W polskim prawie własność intelektualna to wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej – zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt itp. Własność intelektualna jest wynikiem działalności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie artystycznej, naukowej i przemysłowej i podlega ochronie w ramach czterech aktów prawnych. Akty prawne chroniące własność intelektualną:… Read More »Ochrona własności intelektualnej

Patenty w kosmosie

  • by

Eksploracja przestrzeni kosmicznej wymaga niecodziennych, wręcz „nieziemskich” rozwiązań, dlatego agencje kosmiczne, badacze i przedsiębiorcy na całym świecie głowią się, jak usprawnić podróże kosmiczne i umożliwić dotarcie w najdalsze zakątki Kosmosu, co skutkuje powstaniem niezliczonej liczby wynalazków. Specyfika technologii związanej z Kosmosem powoduje, że zgłoszeniom patentowym podlegają niestandardowe rozwiązania, które w świetle prawa patentowego mogą budzić wątpliwości co do swojej zdolności… Read More »Patenty w kosmosie