Anna Cybulka

Rzecznik patentowy. Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne. Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO - Urząd UE ds. Własności Intelektualnej. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, obecnie członkini Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Uladzimir Cybulka

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | Rzecznik patentowy. Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Ukończone studia wyższe w Mińsku Białoruskim oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec. Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny | mediator | zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarówych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Roman Szymański

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

Jagoda Węglewska

Magister prawa | aplikant radcowski. Specjalizacja: prawo własności przemysłowej, w szczególności kwestie rejestracji znaków towarowych. Laureatka nagrody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.

Dariusz Jędraszak

Biegły rzeczoznawca

Krzysztof Jasiak

Analityk finansowy i inwestycyjny z międzynarodowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst). Specjalizacja: bankowość inwestycyjna, analiza finansowa.

Matthias Barełkowski

Historyk | tłumacz. Specjalizacja: kwerendy w archiwach i bibliotekach.

Jerzy Lampart

Dr inżynier | polski i europejski rzecznik patentowy.

Piotr Bączyk

Magister prawa. Specjalizacja: postępowania sporne w zakresie znaków towarowych, badania czystości ochronnej i weryfikacje znaków towarowych, walidacje.

Izabella Pawlak

Magister prawa | aplikant adwokacki. Specjalizacja: prawa autorskie

Joanna Margraf

Magister politologii. Specjalizacja: administracja samorządowa, stosunki międzynarodowe.

Katarzyna Martinek

Filolog francuski. Specjalizacja: dydaktyka języków obcych.