Anna Cybulka

Rzecznik patentowy. Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Sprawy sporne. Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO - Urząd UE ds. Własności Intelektualnej. Członek Prezydium i Sekretarz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a także Komisji Legislacji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Uladzimir Cybulka

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny | mediator | zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarówych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Roman Szymański

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

Jagoda Węglewska

Magister prawa | aplikant radcowski. Specjalizacja: prawo własności przemysłowej, w szczególności kwestie rejestracji znaków towarowych. Laureatka nagrody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.

Dariusz Jędraszak

Biegły rzeczoznawca

Krzysztof Jasiak

Analityk finansowy i inwestycyjny z międzynarodowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst). Specjalizacja: bankowość inwestycyjna, analiza finansowa.

Matthias Barełkowski

Historyk | tłumacz. Specjalizacja: kwerendy w archiwach i bibliotekach.

Jerzy Lampart

Rzecznik patentowy

Piotr Bączyk

Magister prawa. Specjalizacja: postępowania sporne w zakresie znaków towarowych, badania czystości ochronnej i weryfikacje znaków towarowych, walidacje.

Grzegorz Kaźmierczak

Magister prawa | aplikant radcowski

Joanna Margraf

Magister politologii. Specjalizacja: administracja samorządowa, stosunki międzynarodowe.

Gabriela Nowacka

Katarzyna Martinek

Filolog francuski