Anna Cybulka

Anna Cybulka

acybulka@poraj.com

Rzecznik patentowy. Specjalizacja: ochrona dóbr niematerialnych, strategie w IP, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Sprawy sporne. Trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej. Delegat CNIPA, w latach 2009-2017, (Stowarzyszenia Rzeczników Europejskich) do EUIPO - Urząd UE ds. Własności Intelektualnej. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, obecnie członkini Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Uladzimir Cybulka

Uladzimir Cybulka

ucybulka@poraj.com

Współwłaściciel Kancelarii Prawno-Patentowej Poraj | Rzecznik patentowy. Specjalizacja: Badania czystości ochronnej i patentowej oraz prowadzenie procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów towarowych. Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. S.Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze oraz muzyczne. Tłumacz i sportowiec. Języki: rosyjski, białoruski, polski, angielski.

Joanna Gwiazdowska

Joanna Gwiazdowska

jgwiazdowska@poraj.com

Radca prawny | mediator | zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Specjalizacja: doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarówych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Prywatnie pasjonatka dobrego designu.

Jagoda Węglewska

Jagoda Węglewska

jweglewska@poraj.com

Magister prawa | aplikant radcowski. Specjalizacja: prawo własności przemysłowej, w szczególności kwestie rejestracji znaków towarowych. Laureatka nagrody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”.

Izabella Pawlak

Izabella Pawlak

ipawlak@poraj.com

Magister prawa | aplikant adwokacki. Specjalizacja: prawa autorskie

Piotr Bączyk

Piotr Bączyk

Magister prawa | aplikant radcowski. Specjalizacja: postępowania sporne w zakresie znaków towarowych, badania czystości ochronnej i weryfikacje znaków towarowych, walidacje.

Roman Szymański

Roman Szymański

rszymanski@poraj.com

Europejski rzecznik patentowy z 30-letnim doświadczeniem | pełnomocnik przed UP RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Specjalizacja: postępowania zgłoszeniowe i sporne, opinie w zakresie sytuacji prawnej rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresu mechaniki i energetyki.

Dariusz Jędraszak

Dariusz Jędraszak

djedraszak@poraj.com

Biegły rzeczoznawca

Krzysztof Jasiak

Krzysztof Jasiak

kjasiak@poraj.com

Analityk finansowy i inwestycyjny z międzynarodowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst). Specjalizacja: bankowość inwestycyjna, analiza finansowa.

Jerzy Lampart

Jerzy Lampart

kancelaria@poraj.com

Dr inżynier | polski i europejski rzecznik patentowy.

Matthias Barełkowski

Matthias Barełkowski

mbarelkowski@poraj.com

Historyk | tłumacz. Specjalizacja: kwerendy w archiwach i bibliotekach.

Tatiana Ilman

Tatiana Ilman

Tłumacz

Katarzyna Zalewska

Katarzyna Zalewska

Specjalista ds. marketingu i PR

Katarzyna Martinek

Katarzyna Martinek

kmartinek@poraj.com

Copywriter

Nataliia Molodeisheva

Nataliia Molodeisheva