Wizerunek, jako dobro osobiste podlega ochronie i wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, lub w przypadku dzieci  zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda musi być dobrowolna, wyraźna i świadoma. Nie może być to klauzula w umowie z organizatorem zajęć. Takie klauzule, które wymuszają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku są niedozwolone i w efekcie bezskuteczne, to znaczy że są uważane na nieważne. Wiedząc ile błędów pojawia się w tym temacie i jak poważne mogą one nieść konsekwencje przygotowaliśmy gotowe wzory zezwoleń na wykorzystanie wizerunku dzieci, zarówno na podstawie przepisów prawa autorskiego, jak i RODO.
Promocja!

Zgoda rodzica na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, dla prywatnych szkół i organizatorów kursów oraz zajęć pozalekcyjnych

19  brutto
29  brutto
15  netto

Link do pobrania dokumentu zostanie udostępniony natychmiast po opłaceniu zamówienia.