Zawiera:
  • 2h doradztwo,
  • sporządzenie wykazu towarów i usług,
  • zgłoszenie znaku do Urzędu,
  • przyjęcie  pełnomocnictwa,
  • nieodpłatna pomoc o wnioskowanie do dotację do opłat urzędowych (nawet do 75%)
UWAGA. Dodatkowe koszty to opłaty urzędowe. Płatne osobno.

Rejestracja znaku towarowego w Polsce

1 864,00  brutto
1 515,45  netto

UWAGA. Dodatkowe koszty to opłaty urzędowe. Płatne osobno.